Kari Tønnessen Nordli, leder Akademikerne stat. Bilde.
Foto: Thomas Eckhoff
Lønnsoppgjøret

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

– Vi gikk til forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, og derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
30. april, 2024

Det er klart at det ble brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen i staten, og partene må ha bistand av Riksmekleren.

Lønnsoppgjøret i statlig sektor startet mandag 22. april. Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om reallønnsvekst for medlemmene og å beholde egen avtalemodell. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43.000 høyt utdannede.

Absolutt krav å beholde egen avtalemodell

Statens personaldirektør Gisle Norheim varslet under åpningen av oppgjøret at staten kun ville tilby likelydende hovedtariffavtaler til alle de fire hovedsammenslutningene.

– Statens tilbud til avtalemodell står langt fra den avtalen vi har i dag. Tilbudet inneholder flere elementer som vi ikke kan akseptere, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

I dag er det to avtalemodeller i staten. Akademikerne og Unio har en avtalemodell, YS og LO en annen. Avtalemodellen som Akademikerne har i dag, sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger.

– Sentral fordeling av lønnsmidlene har erfaringsvis aldri lønt seg for våre medlemmer, som har utdanning på masternivå. Vi mener også at de lokale partene har bedre forutsetninger for å gjennomføre forhandlinger og prioriteringer som treffer virksomhetens behov, sier Nordli.

Fastlåst

Nordli har tidligere uttalt at det blir streik hvis Akademikerne ikke får beholde egen avtale.

– Statens forslag til avtalemodell vil ikke løse de utfordringene statlige virksomheter har med å beholde og rekruttere arbeidstakerne de trenger, sier hun.

Hun beskriver forhandlingene som fastlåste.

– Overordnet står partene langt fra hverandre, og vi har så langt ikke nærmet oss en løsning. Derfor ble det brudd i dag. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, sier hun.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 23. mai kl. 24.00.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjøret 2024stat

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
– Må redusere lønnsgapet til privat sektor i Oslo kommune
– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okken...
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten
– I årets lønnsoppgjør krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer. Et absolutt krav er å beholde vår egen avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virkso...
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst
– Kampen om høyt utdannede er stor. Kommunene må bruke lønn for å rekruttere og beholde dyktige ansatte for å levere gode tjenester til befolkningen, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.