Partene i KS-oppgjøret Geir Røsvoll (Unio), Tonje Leborg (Akademikerne), Mette Nord (LO), Trond Ellefsen (YS) og Tor Arne Gangsø (KS). Bilde.
Partene i KS-oppgjøret Geir Røsvoll (Unio), Tonje Leborg (Akademikerne), Mette Nord (LO), Trond Ellefsen (YS) og Tor Arne Gangsø (KS) startet årets tarifforhandlinger 15. april
Lønnsoppgjøret

Krever reallønnsvekst

– Kampen om høyt utdannede er stor. Kommunene må bruke lønn for å rekruttere og beholde dyktige ansatte for å levere gode tjenester til befolkningen, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
AVRedaksjonen
15. april, 2024

Mandag kl. 13 startet hovedtariffoppgjøret i KS-området, og leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg, overleverte årets krav til Kommunenes sentralforbund (KS).

– Lønnsgapet til privat sektor kan ikke fortsette å øke. Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Leborg.

Kampen om høyt utdannede arbeidstakere er stor. Akademikerne mener lønn er et godt virkemiddel som kommunene må bruke aktivt.

– Vi trenger kvalifiserte lektorer og lærere i hele landet for å ivareta fellesskolen vår. Det å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer og lærere er det viktigste arbeidsgiver kan gjøre for å sikre god undervisning, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Lokale, kollektive forhandlinger

Akademikerne forhandler for over 28.000 medlemmer i kommunene. De fleste av disse får lønnen sin forhandlet lokalt og kollektivt på arbeidsplassene.

Tonje Leborg understreker at Akademikerne kommune krever et lønnssystem med kollektive lokale forhandlinger uten sentrale føringer for alle Akademikernes medlemmer, også i undervisningssektoren.

– Dagens lønnssystem gir dårlig uttelling for høyt utdannede lektorer i skolen. Det er de lokale partene som kjenner de lokale behovene best. De bør få muligheten til å bruke lønn for å rekruttere og beholde kompetansen de trenge, sier Nyhuus.

Partene har frist for å komme til enighet tirsdag 30. april kl. 24.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
kslønnsoppgjøret 2024tariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Lektorlaget er klare for lønnsoppgjøret
Lønnsforhandlingene starter neste uke. – Lektorlaget har blikket festet på et resultat som kan bidra til å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, sier Lektorlagets leder Helle Christin ...
Lønnsoppgjøret
Tariffoppgjøret 2024
I år er det såkalt hovedoppgjør. Da skal partene forhandle om både lønn og andre rettigheter i tariffavtalene.
Lønnsoppgjøret
Lektorlønnen henger fortsatt igjen
Fjorårets lønnsoppgjør ga et helt nødvendig lønnsløft for lektorene etter flere år med mindrelønnsutvikling. – Lektorene har imidlertid fortsatt et lønnsetterslep som må hentes inn. KS må verdsette le...