image-1
Lønnsoppgjøret

Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune

– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at det er satt av midler til lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Julius Okkenhaug.
AVRedaksjonen
24. mai, 2024

Den totale rammen ble på 5,2 prosent. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på minimum 3,7 prosent. I tillegg kommer lokale forhandlinger. Potten som er satt av til dette er på 1,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli 2024.

Partene kom til enighet nesten tolv timer på overtid. 

– Det har vært krevende forhandlinger. Derfor er vi svært fornøyde med at det er blitt satt av midler til å gjennomføre lokale forhandlinger og at vi har forbedret bestemmelsene om lokal lønnsdannelse for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Julius Okkenhaug.

– Det er også satt ned et partsarbeid som skal jobbe mer med temaer som er viktig for Akademikerne, legger han til.  

Akademikerne kommune forventer at utvalget vil bidra til å gjøre viktige endringer slik at flere akademikere i Oslo kan få kollektive, lokale forhandlinger frem i tid. 

Fra 1. mai 2024 vil lønnstabellen for våre medlemmer i Oslo kommune se slik ut:

Lektorlagets sentralstyre skal behandle meklingsresultatet 30. mai.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjøret 2024oslo kommune

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Meklingen i staten førte ikke frem: Akademikerne er i streik
Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten. Vi vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Vi streiker for å beholde en avtale som...
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og KS
Resultatet i lønnsoppgjøret er et stykke fra våre ambisjoner, men vi valgte å ta en ekstra runde for våre mer enn 28 000 medlemmer, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.
Lønnsoppgjøret
Akademikerne: Brudd i lønnsforhandlingene med KS 
– Det har vært krevende forhandlinger, og KS har vist liten vilje til å komme oss i møte, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.