Lønnsoppgjøret

Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Bilde.
Lønnsoppgjøret
Akademikerne trapper opp streiken i staten: — Nå må staten forstå alvoret
– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.
image-9
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune
– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at det er satt av midler til lokale forhandling...
Kari Tønnessen Nordli, leder Akademikerne stat. Bilde.
Lønnsoppgjøret
Meklingen i staten førte ikke frem: Akademikerne er i streik
Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten. Vi vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning...
image-5
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og KS
Resultatet i lønnsoppgjøret er et stykke fra våre ambisjoner, men vi valgte å ta en ekstra runde for våre mer enn 28 000 medlemmer, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.
image-6
Lønnsoppgjøret
Akademikerne: Brudd i lønnsforhandlingene med KS 
– Det har vært krevende forhandlinger, og KS har vist liten vilje til å komme oss i møte, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
image-7
Lønnsoppgjøret
Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo kommune 
– Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi ikke i havn med et resultat som alle partene kunne akseptere, sier Julius Okkenhaug.
Lønnsoppgjøret
Akademikerne bryter forhandlingene med staten
– Vi gikk til forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, og derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nord...
Lønnsoppgjøret
– Må redusere lønnsgapet til privat sektor i Oslo kommune
– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten
– I årets lønnsoppgjør krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer. Et absolutt krav er å beholde vår egen avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari T...