image-2
Lønnsoppgjøret

Dette betyr lønnsoppgjøret i KS for deg

Lektorlagets sentralstyre har godkjent resultatet fra meklingen i tariffoppgjøret i KS. Våre medlemmer som jobber i offentlig skole, får et lønnstillegg på mellom 22.000 og 37.000 kroner etter utdanning og ansiennitet.
AVRedaksjonen
04. juni, 2024

Natt til 24. mai ble Akademikerne og KS enige på overtid i meklingen i årets tariffoppgjør. Lektorlagets sentralstyre har nå tatt endelig stilling til meklingsresultatet og har behandlet og godkjent dette.

Resultatet er en økonomisk ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med frontfaget. Innbakt i denne rammen ligger det flere økonomiske elementer: lønnstillegg, lokal pott, overheng, glidning og andre kostnader knyttet til endringer i avtalen.

Dette innebærer et sentralt lønnstillegg mellom 22.000 og 37.000 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet, for deg som er lektor i KS. I tillegg er partene enige om å avsette 1,1 prosent av rammen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. oktober.

Dersom du er tillitsvalgt, vil du bli invitert til kurs om lokale forhandlinger både før og etter sommeren.

Beregnet prisvekst for 2024 er 4,1 prosent. Det vil si at alle er sikret en reallønnsvekst.

Ny sentral lønn skal regnes fra 1. mai 2024. Erfaringsmessig kan det ta lang tid før kommunene og fylkeskommunene oppdaterer lønnen, og vanligvis skjer dette ikke før i august-september. Man skal da få etterbetalt lønnsjusteringen per 1. mai.

Lektorlaget mener lektorene, som er høyt utdannede arbeidstakere, ikke tjener på et lønnssystem med hovedsakelig sentrale tillegg. Frem til neste hovedtariffoppgjør i 2026 skal et partssammensatt utvalg se på hvordan lønnssystemet for undervisningspersonell kan endres.

se mer innhold fra kategorien

LønnLønnsoppgjøret
kslønnsoppgjøret 2024

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Tvungen lønnsnemnd: – Skuffet over motparten
– Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi e...
Lønnsoppgjøret
Akademikerne trapper opp streiken i staten: — Nå må staten forstå alvoret
– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune
– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at det er satt av midler ti...