image-3
Foto: Fartein Rudjord
Lønnsoppgjøret

Lektorlaget er klare for lønnsoppgjøret

Lønnsforhandlingene starter neste uke. – Lektorlaget har blikket festet på et resultat som kan bidra til å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
09. april, 2024

Det er forhandlingsstart i KS (alle kommuner og fylker unntatt Oslo) 15. april, i Oslo kommune og i staten 22. april. Alle forhandlingene har frist midnatt 30. april.

– Etter flere år med høy prisstigning, høye strømpriser og renteøkning, er det nødvendig med reallønnsvekst. Vi går inn i tarifforhandlingene i offentlig sektor med blikket festet på et resultat som kan bidra til å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Hun viser til lønnsetterslepet for lektorene.

– Når vi ser på lønnsutviklingen til lektorer over tid, ligger vi fortsatt etter. KS må bruke lønn som virkemiddel for å sikre fellesskolen vår, og da må også lønnsetterslepet til de høyt utdannede lektorene tas igjen, sier Nyhuus.

Lektorlaget er også opptatt av å få endret dagens lønnssystem.

– Dagens lønnssystem gir dårlig uttelling for høyt utdannede lektorer i skolen. Det er de lokale partene som kjenner behovene og utfordringene best. De burde få mulighet til å bruke lønn for å rekruttere og beholde høy faglig kompetanse i skolen, sier Nyhuus og peker på at søkertallene til lektorprogrammene har sunket.

– Antall søkere med lærerutdanning som førstevalg sank for fjerde år på rad i fjor. Nedgangen i var den største på 15 år. Dette må tas tak i, sier hun.

Det er Akademikerne kommune som forhandler lønnen for de fleste av Lektorlagets medlemmer. 15. april braker det løs.

se mer innhold fra kategorien

LønnLønnsoppgjøret
lønnsoppgjøret 2024

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Tariffoppgjøret 2024
I år er det såkalt hovedoppgjør. Da skal partene forhandle om både lønn og andre rettigheter i tariffavtalene.
Lønnsoppgjøret
Lektorlønnen henger fortsatt igjen
Fjorårets lønnsoppgjør ga et helt nødvendig lønnsløft for lektorene etter flere år med mindrelønnsutvikling. – Lektorene har imidlertid fortsatt et lønnsetterslep som må hentes inn. KS må verdsette le...
Lønnsoppgjøret
Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene
Resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen i år.