Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Bilde.
Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat. Foto: Akademikerne
Lønnsoppgjøret

Akademikerne trapper opp streiken i staten: — Nå må staten forstå alvoret

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
30. mai, 2024

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik i staten. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250.

Akademikerne øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tar de ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

– Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Dette fører til blant annet: 

Staten gir dårlige svar

– Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli. 

– Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå, legger hun til. 

Nordli understreker at Akademikerne har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses.

– Så langt har staten ikke svart, sier hun. 

Bøyer ikke av

– Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale, fastslår Tønnessen. 

– Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Streikeuttakene

Første uttak 24. mai
VirksomhetAntallSted
Arbeidstilsynet48Oslo
Finansdepartementet111Oslo
Forsvarets Forskningsinstitutt1Kjeller
Landbruks- og matdepartementet51Oslo
Kripos151Oslo
Mattilsynet222Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat290Oslo/​Hamar
Oslo Politidistrikt229Oslo/​Bærum
Samferdselsdepartementet66Samferdselsdepartementet
Statens Jernbanetilsyn27Oslo
Til sammen1196
Opptrapping 27. mai
VirksomhetAntallSted
Arbeids- og inkluderingsdepartementet124Oslo
Arbeidstilsynet99Trondheim
Direktoratet for medisinske produkter201Oslo
Finansdepartementet5Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet98Oslo
Mattilsynet34Trondheim
Norges vassdrags- og energidirektorat58Trondheim
Oslo politidistrikt50Oslo/​Bærum
Samferdselsdepartementet1Oslo
Statens jernbanetilsyn9Trondheim
Til sammen679
Opptrapping 29. mai
Arbeids- og inkluderingsdepartementet3Oslo
Direktoratet for medisinske produkter15Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet5Oslo
Landbruks- og matdepartementet9Oslo
Mattilsynet23Region Stor-Oslo og region Midt
Norges vassdrags- og energidirektorat36Oslo/​Trondheim/​Hamar
Oslo politidistrikt68Oslo
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet224Oslo
383
Uttak til sammen
Sammenlagt etter tredje uttak2258

Tabell med oversikt over alle streikende brutt ned på virksomhet og arbeidssted oppdateres løpende på akademik​erne​.no. Tallene vil kunne endres på grunn av dispensasjonssøknader.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjøret 2024statstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune
– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at det er satt av midler ti...
Lønnsoppgjøret
Meklingen i staten førte ikke frem: Akademikerne er i streik
Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten. Vi vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Vi streiker for å beholde en avtale som...
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og KS
Resultatet i lønnsoppgjøret er et stykke fra våre ambisjoner, men vi valgte å ta en ekstra runde for våre mer enn 28 000 medlemmer, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.