image-3
Lønnsoppgjøret

– Må redusere lønnsgapet til privat sektor i Oslo kommune

– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.
AVRedaksjonen
22. april, 2024

Mandag klokken 13 startet tariffoppgjøret i Oslo kommune. 

Det nye byrådet har satt seg ambisiøse mål innenfor blant annet klima, psykiatri og skole. For å nå disse målene er Oslo kommune avhengig av dyktige ansatte med høy utdanning.

– Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg kompetansen de trenger. Oslo trenger blant annet kvalifiserte lektorer i skolene, ingeniører som bidrar til grønn omstilling og psykologer som kan hjelpe psykisk syke, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.

Konkurrerer om arbeidskraft

Frontfagspartene har anslått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,2 prosent. Dette anslaget er verken gulv eller tak for etterfølgende tariffoppgjør. Akademikerne mener det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år.

– Kampen om høyt utdannet arbeidskraft er stor, og det offentlige må tilby konkurransedyktig lønn for å vinne kampen om hodene.

Likebehandling av fagforeningene

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår i tariffavtalen.

Oslo har som eneste kommune i landet et gammeldags og sentralisert system som Akademikerne krever at moderniseres. 

– Oslo kommune har et antikvarisk lønnssystem. Det er på tide at det endres til et lønnssystem som er bedre egnet til å rekruttere og beholde folk med kompetanse som man er helt avhengig av, og som belønner kunnskap, innsats og ansvar, sier Julius Okkenhaug.

Oslo kommune må ta på alvor sitt ansvar i trepartssamarbeidet og den norske modellen. Da må det være reell medbestemmelse. Hovedavtalen i Oslo kommune må moderniseres slik at fagforeningene likebehandles, sier Kjetil Tysse-Hostad som har forhandlingsansvar for Oslo kommune i Lektorlaget.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjøret 2024oslo kommune

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Akademikerne: Brudd i lønnsforhandlingene med KS 
– Det har vært krevende forhandlinger, og KS har vist liten vilje til å komme oss i møte, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Lønnsoppgjøret
Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo kommune 
– Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi ikke i havn med et resultat som alle partene kunne akseptere, sier Julius Okkenhaug.
Lønnsoppgjøret
Akademikerne bryter forhandlingene med staten
– Vi gikk til forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, og derfor bryter vi forhandlingene, sier...