læreplaner

image-2
Utdanning
Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar
I november fastsettes det nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående. Utdanningsdirektoratet utarbeider nå en ny digital visning av læreplanene og en nettbasert kompetansepakke for å hjelpe ...
image-10
Utdanning
Konkrete læreplaner er helt avgjørende
- Skal vi få til mer dybdelæring må slankere læreplaner bli mer konkrete. Elevene strever mer med å lære det de trenger med ulne og åpne læremål. Dette er særlig kritisk i en skole hvor altfor mange er ufaglærte eller ma...
image-1
Lektorbladet
Nye læreplaner – tilbakemelding fra lektorene
Nye læreplaner skal være ferdig høsten 2019. Her kan du se hva Norsk Lektorlag mener om skissene til læreplaner i tolv av fagene.
image-3
Lektorbloggen
Er det greit at «jøde-faen» er «ungdommens språk»?
«Jøde-faen!» «Jævla neger!» «Hore!» «Jævla homse-bøg!» «Faens hemmis!» «Allah-jallah!» er språk vi hører i skolen. Uten støtte fra ledelse, skoleeiere og foreldre, makter ikke den enkelte lærer å stå i det, og vender seg...
image-9
Arbeid
Skolens verdigrunnlag er klart – Lektorlaget glad for å ha blitt hørt
- Ny, overordnet del av læreplanen har blitt et godt verdidokument for skolen. Vi ser tydelig gjennomslag for de fleste av våre innspill, men savner en bedre definisjon av kunnskap, sier Rita ...
Arbeid
Flere videregående skoler bryter loven
Lektorbladet
Verdiløft?
Regjeringen legger opp til at en ny generell læreplan skal gi et verdiløft. Hvilke verdier dreier det seg om? Hvordan kan den nye generelle læreplanen og fagenes læreplaner styrke verdiarbeidet og forsterke forpliktelsen...
Lektorbloggen
Dannelse og utdannelse
Elever skal lære for livet og for levebrødet. Derfor har skolen to oppdrag, sosialisering og opplæring i fag. Spørsmålet er om det er to ulike oppdrag eller to sider av det samme.