image-8
Utdanning

Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar

I november fastsettes det nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående. Utdanningsdirektoratet utarbeider nå en ny digital visning av læreplanene og en nettbasert kompetansepakke for å hjelpe skolene i sine forberedelser på å ta læreplanene i bruk fra skolestart neste år.
AVRedaksjonen
12. juli, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Skoleeiere og rektorer må nå sørge for rammebetingelser som gir lærere og lektorer en mulighet til å kunne sette seg inn i læreplanene på en god måte. Vi håper også at den nye digitale visningen av læreplanene vil bli et nyttig verktøy, sier leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

Da Kunnskapsløftet ble innført måtte mange lærere og lektorer bruke mye tid på å utarbeide detaljerte mål lokalt. For å unngå et for omfattende lokalt læreplanarbeid, men samtidig sørge for at skolene er klare for å ta de nye læreplanene i bruk, gikk det nylig ut et brev fra Utdanningsdirektoratet til skolesektoren hvor forventninger til skoleeier og skolene beskrives.

I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum. Skolenes arbeid med læreplanverket innebærer blant annet å:

 • jobbe med hvordan verdier og prinsipper i læreplanverket skal prege praksis
 • velge innhold, arbeids- og vurderingsmetoder for opplæringen
 • planlegge progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag
 • jobbe med sammenhenger i og mellom fag

Undervisningen skal være basert på læreplanverket som er fastsatt. Skolene skal ikke lage egne læreplaner for fag, men må planlegge opplæringen slik at elevene kan oppnå den kompetansen læreplanene beskriver.  Elevene skal kunne forstå hva de skal lære og hvorfor.

Ny digital læreplanvisning og en kompetansepakke
Utdanningsdirektoratet jobber for tiden med en ny læreplanvisning, hvor en blant annet kan velge å vise eller skjule støtteressurser, og hvor det vil bli enklere å se sammenhenger i læreplanverket.  I tillegg vil det i løpet av høsten foreligge en nettbasert kompetansepakke for skolene. Denne utvikles av direktoratet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Hva skjer videre i fagfornyelsen?

 • Innspillsrunde for nye læreplaner i yrkesfag Vg2 og Vg3. Frist 1. september
 • Høring av nye læreplaner i yrkesfag Vg1. Frist 1. november
 • Andre innspillsrunde for nye læreplaner på studieforberedende – pulje 1. 26. august -27. september
 • Høring av fagenes eksamensordning åpnes 1. oktober.
 • Første innspillsrunde for nye læreplaner på studieforberedende – pulje 2. 1. november -2. desember.
 • Høring av nye læreplaner på studieforberedende – pulje 1. 25. november -25. februar
 • Høring av nye læreplaner på yrkesfag Vg2 og Vg3. 13.desember 2019-13. mars 2020
 • Andre innspillsrunde for nye læreplaner på studieforberedende – pulje 2. 1. mars – 1. april.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenlæreplaner

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.