image-9
Utdanning

Konkrete læreplaner er helt avgjørende

- Skal vi få til mer dybdelæring må slankere læreplaner bli mer konkrete. Elevene strever mer med å lære det de trenger med ulne og åpne læremål. Dette er særlig kritisk i en skole hvor altfor mange er ufaglærte eller mangler tilstrekkelig faglig bakgrunn i faget.
AVRedaksjonen
18. mars, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Skal vi få til mer dybdelæring, må slankere læreplaner bli mer konkrete. Elevene strever mer med å lære det de trenger med ulne og åpne læremål. Dette er særlig kritisk i en skole hvor altfor mange er ufaglærte eller mangler tilstrekkelig faglig bakgrunn i faget.

Det er leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesens første kommentar til de nye læreplanutkastene.

– Vi har sagt det gjennom hele prosessen – det er forskjell på å utforske gangetabellen og å lære den. Konkrete læremål er også svært viktig for å unngå for store forskjeller i skolen, som er fellesarenaen vi har igjen for å sikre allmenndannelse hos nye generasjoner.

Helgesen peker på at konkret innhold i kompetansemålene også er viktig for verdiløftet i skolen.

– Vi får ikke til et verdiløft med utydelige kompetansemål. Verdiløftet i skolen går gjennom fagene – med kunnskap, innsikt og allmenndannelse. Når verdier bygger på kunnskap og forståelse, må verdiløftet skapes gjennom faglig arbeid som har klare mål.

Forslagene til nye læreplaner sendes idag på høring. Helgesen har sittet tett på arbeidet gjennom Fagfornyelsens referansegruppe, og sett hvilket tidspress Utdanningsdirektoratet har hatt i arbeidet. Nå er hun opptatt av at lærere og lektorer ute i skolen får nok tid til å gi konstruktive endringsforslag

– Lærere og lektorer ute i klasserommene bruker læreplanene hver dag, og har verdifull erfaring til høringen i det enkelte fag. Nå må skoleeierne sørge for at lærerne får nok tid til høringsarbeid. Jeg håper også KS vil oppfordre skoleeiere til dette.

Helgesen minner samtidig om at høringen må holde blikket stivt festet på målet om færre og tydeligere kompetansemål.

– Fagfornyelsen kan raskt bli offer for summen av alle gode intensjoner, vi må passe på at ikke høringen nå ender opp med forslag om å dytte ting inn igjen i læreplanene.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenlæreplanerundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...