image-4
Utdanning

Konkrete læreplaner er helt avgjørende

- Skal vi få til mer dybdelæring må slankere læreplaner bli mer konkrete. Elevene strever mer med å lære det de trenger med ulne og åpne læremål. Dette er særlig kritisk i en skole hvor altfor mange er ufaglærte eller mangler tilstrekkelig faglig bakgrunn i faget.
AVRedaksjonen
18. mars, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Skal vi få til mer dybdelæring, må slankere læreplaner bli mer konkrete. Elevene strever mer med å lære det de trenger med ulne og åpne læremål. Dette er særlig kritisk i en skole hvor altfor mange er ufaglærte eller mangler tilstrekkelig faglig bakgrunn i faget.

Det er leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesens første kommentar til de nye læreplanutkastene.

– Vi har sagt det gjennom hele prosessen – det er forskjell på å utforske gangetabellen og å lære den. Konkrete læremål er også svært viktig for å unngå for store forskjeller i skolen, som er fellesarenaen vi har igjen for å sikre allmenndannelse hos nye generasjoner.

Helgesen peker på at konkret innhold i kompetansemålene også er viktig for verdiløftet i skolen.

– Vi får ikke til et verdiløft med utydelige kompetansemål. Verdiløftet i skolen går gjennom fagene – med kunnskap, innsikt og allmenndannelse. Når verdier bygger på kunnskap og forståelse, må verdiløftet skapes gjennom faglig arbeid som har klare mål.

Forslagene til nye læreplaner sendes idag på høring. Helgesen har sittet tett på arbeidet gjennom Fagfornyelsens referansegruppe, og sett hvilket tidspress Utdanningsdirektoratet har hatt i arbeidet. Nå er hun opptatt av at lærere og lektorer ute i skolen får nok tid til å gi konstruktive endringsforslag

– Lærere og lektorer ute i klasserommene bruker læreplanene hver dag, og har verdifull erfaring til høringen i det enkelte fag. Nå må skoleeierne sørge for at lærerne får nok tid til høringsarbeid. Jeg håper også KS vil oppfordre skoleeiere til dette.

Helgesen minner samtidig om at høringen må holde blikket stivt festet på målet om færre og tydeligere kompetansemål.

– Fagfornyelsen kan raskt bli offer for summen av alle gode intensjoner, vi må passe på at ikke høringen nå ender opp med forslag om å dytte ting inn igjen i læreplanene.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenlæreplanerundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.