Lektorbladet

image-8
Lektorbladet
Skolebibliotekene må videreføres
Opplæringslovutvalget foreslår i realiteten å avskaffe skolebibliotek og erstatte det med folkebibliotek. Dette er Norsk Lektorlag sterkt imot.
image-7
Lektorbladet
Rapport fra hjemmekontoret
Lektorene melder om økt arbeidsbelastning, utfordringer med elever som forsvinner, og få retningslinjer – men mange peker også på lærdommene en kan trekke ut av månedene med fjernundervisning.
image-9
Lektorbladet
Foreslår kollektiv tvangstrøye
«Det er svært oppsiktsvekkende at Utdanningsdirektoratet gir uttrykk for at de synes all kompetanseutvikling bør skje kollektivt, og at individuell etterutdanning ikke skal forekomme.»
image-9
Lektorbladet
Fremtidens videregående
Er mestringsrett og programretting rett medisin for en bedre videregående opplæring?
image-3
Lektorbladet
Klimadebatt i Lektorbladet
Klimaendringer, Dansgaards-Oeschger-begivenhetene og Henrys lov: Her kan klimadebatten mellom Bent Alkan og Arvid Oen i Lektorbladet leses i sammenheng.
image-9
Lektorbladet
Mobbeanklager og rettsløshet
Det ble i august 2017 innført en nulltoleranse mot mobbing i skolen og en skjerpet aktivitetsplikt når voksne krenker elever. – Intensjonene med lovendringene var veldig gode, men flere av våre medlemmer opplever å være ...
Lektorbladet
Uenig i eksamensforslag
Skal elevene velge hvilke eksamener de skal opp i? Og skal stryk til eksamen likevel kunne gi bestått i faget? Nei og nei, mener Norsk Lektorlag.
Lektorbloggen
Skal vi skrote lærebøkene?
Mange har spådd lærebokas død, men den er seiglivet.
Lektorbladet
Den sterkestes rett i Oslo kommune
Lærere og lektorer i Oslo er organisert i flere fagforeninger, men det er kun én fagforening representert i medbestemmelsesmøter. Det er et demokratisk problem.