Lektorbladet

image-1
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
image-9
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.
image-8
Lektorbladet
Skolebibliotekene må videreføres
Opplæringslovutvalget foreslår i realiteten å avskaffe skolebibliotek og erstatte det med folkebibliotek. Dette er Norsk Lektorlag sterkt imot.
image-1
Lektorbladet
Rapport fra hjemmekontoret
Lektorene melder om økt arbeidsbelastning, utfordringer med elever som forsvinner, og få retningslinjer – men mange peker også på lærdommene en kan trekke ut av månedene med fjernundervisning.
image-6
Lektorbladet
Foreslår kollektiv tvangstrøye
«Det er svært oppsiktsvekkende at Utdanningsdirektoratet gir uttrykk for at de synes all kompetanseutvikling bør skje kollektivt, og at individuell etterutdanning ikke skal forekomme.»
image-8
Lektorbladet
Fremtidens videregående
Er mestringsrett og programretting rett medisin for en bedre videregående opplæring?
Lektorbladet
Klimadebatt i Lektorbladet
Klimaendringer, Dansgaards-Oeschger-begivenhetene og Henrys lov: Her kan klimadebatten mellom Bent Alkan og Arvid Oen i Lektorbladet leses i sammenheng.
Lektorbladet
Mobbeanklager og rettsløshet
Det ble i august 2017 innført en nulltoleranse mot mobbing i skolen og en skjerpet aktivitetsplikt når voksne krenker elever. – Intensjonene med lovendringene var veldig gode, men flere av våre medlemmer opplever å være ...
Lektorbladet
Uenig i eksamensforslag
Skal elevene velge hvilke eksamener de skal opp i? Og skal stryk til eksamen likevel kunne gi bestått i faget? Nei og nei, mener Norsk Lektorlag.