fraværsgrense

image-1
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lekto...
Illustrasjonsbilde av tomt klasserom. Foto: iStock.
Lektorbloggen
Elevene er nå ideologiske prøvekaniner
Tilgi dem, elever, for de vet ikke hva de gjør!
Illustrasjonsfoto av nysende elev. Foto: Istock
Utdanning
Klokt med unntak i en unntakstilstand
Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret: Elever med symptomer trenger ikke å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.
image-2
Utdanning
Partiene er delt om fraværsgrensen
Utdanningspolitikk er sentralt i årets valgkamp. Blant annet har fraværsregelen igjen kommet opp på dagsorden. Fraværsregelen har ført både til at elevene er mer på skolen og at de får bedre karakterer, påpeker Lektorlag...
image-5
Utdanning
Fraværsgrensen endres midlertidig igjen
Fraværsgrensen ble gjeninnført ved skolestart. Nå har regjeringen igjen endret fraværsreglene for å gjøre det lettere for elever med milde luftveissymptomer å bli hjemme. Forslaget hadde to dagers høringsfrist.
image-3
Arbeid
Mer normal skolehverdag fra høsten – med fraværsgrense
Når skolen starter igjen til høsten, kan hele klassen være samlet så lenge det er såkalt gult nivå. Dessuten vil fraværsgrensen gjelde som normalt.
Utdanning
Bedre læring med fraværsgrensen
Fraværsgrensen har redusert fravær i alle elevgrupper og gitt elevene bedre karakterer. Det viser den endelige evalueringen av fraværsgrensen. Norsk Lektorlags leder er glad for at både forskere, politikere og elever tyd...
Utdanning
Norsk Lektorlag vil ha samfunnsengasjerte elever
Rita Helgesen heier på elever som engasjerer seg i politiske spørsmål, men vil ikke oppfordre til aksjoner med ugyldig fravær. Hun synes heller elevene bør be om at klima settes på dagsorden i undervisningen.
Lektorbloggen
Vil politikerne at elevene skal tilbringe mindre tid på skolen?
Skolen blir pålagt stadig flere oppgaver. Nå får vi mindre tid til å løse dem. Vår motstand handler om at skoledagen blir kortere. Det skriver klubbleder for Norsk Lektorlag ved Asker videregående skole Sissel Frogg. Sam...