fraværsgrense

Fire elever løper i en gang på en skole. Bilde.
Utdanning
Vi trenger fraværsgrensen
Arbeiderpartiet har vedtatt at de vil fjerne fraværsgrensen. – Norsk Lektorlag vil beholde fraværsgrensen, siden den fungerer etter hensikten: å redusere udokumentert fravær og skulk, sier Lektorlagets leder Helle Christ...
image-5
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
image-2
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
image-6
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lekto...
Illustrasjonsbilde av tomt klasserom. Foto: iStock.
Lektorbloggen
Elevene er nå ideologiske prøvekaniner
Tilgi dem, elever, for de vet ikke hva de gjør!
Illustrasjonsfoto av nysende elev. Foto: Istock
Utdanning
Klokt med unntak i en unntakstilstand
Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret: Elever med symptomer trenger ikke å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.
Utdanning
Partiene er delt om fraværsgrensen
Utdanningspolitikk er sentralt i årets valgkamp. Blant annet har fraværsregelen igjen kommet opp på dagsorden. Fraværsregelen har ført både til at elevene er mer på skolen og at de får bedre karakterer, påpeker Lektorlag...
Utdanning
Fraværsgrensen endres midlertidig igjen
Fraværsgrensen ble gjeninnført ved skolestart. Nå har regjeringen igjen endret fraværsreglene for å gjøre det lettere for elever med milde luftveissymptomer å bli hjemme. Forslaget hadde to dagers høringsfrist.
Arbeid
Mer normal skolehverdag fra høsten – med fraværsgrense
Når skolen starter igjen til høsten, kan hele klassen være samlet så lenge det er såkalt gult nivå. Dessuten vil fraværsgrensen gjelde som normalt.