image-3
Utdanning

Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022

Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
30. mai, 2022

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for fraværsgrensen. Unntaket gjelder ut skoleåret, men fra høsten av gjelder fraværsgrensen, melder Kunnskapsdepartementet.

– Norsk Lektorlag har forventet at unntak for fraværsgrensen oppheves på skolene fra høsten av. Vi ga innspill da eksamen ble avlyst at det er viktig med elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, inkludert fraværsgrensen. Våre medlemmer er bekymret over høyt fravær flere steder, spesielt blant avgangselever, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

Mindre fravær og bedre karakterer

Evalueringen av fraværsgrensen som FAFO gjennomførte i 2020, viser at fraværsgrensen virker.

– FAFO pekte på at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent og karakterene ble bedre, påpeker Nyhuus.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at vi trenger et tydelig nasjonalt regelverk om fravær. Den sier samtidig at det er rom for å forbedre dagens reglement. I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at det blir sendt et oppdrag om dette til Utdanningsdirektoratet før sommeren.

Fakta om fraværsgrensen

  • I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen.
  • Rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom grunnen til fraværet gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde.
  • Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Fravær av helsegrunner teller ikke dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson, som fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Nyheter
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.