image-2
Utdanning

Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022

Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
30. mai, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for fraværsgrensen. Unntaket gjelder ut skoleåret, men fra høsten av gjelder fraværsgrensen, melder Kunnskapsdepartementet.

– Norsk Lektorlag har forventet at unntak for fraværsgrensen oppheves på skolene fra høsten av. Vi ga innspill da eksamen ble avlyst at det er viktig med elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, inkludert fraværsgrensen. Våre medlemmer er bekymret over høyt fravær flere steder, spesielt blant avgangselever, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

Mindre fravær og bedre karakterer

Evalueringen av fraværsgrensen som FAFO gjennomførte i 2020, viser at fraværsgrensen virker.

– FAFO pekte på at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent og karakterene ble bedre, påpeker Nyhuus.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at vi trenger et tydelig nasjonalt regelverk om fravær. Den sier samtidig at det er rom for å forbedre dagens reglement. I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at det blir sendt et oppdrag om dette til Utdanningsdirektoratet før sommeren.

Fakta om fraværsgrensen

  • I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen.
  • Rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom grunnen til fraværet gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde.
  • Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Fravær av helsegrunner teller ikke dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson, som fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...