image-1
Utdanning

Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022

Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
30. mai, 2022

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for fraværsgrensen. Unntaket gjelder ut skoleåret, men fra høsten av gjelder fraværsgrensen, melder Kunnskapsdepartementet.

– Norsk Lektorlag har forventet at unntak for fraværsgrensen oppheves på skolene fra høsten av. Vi ga innspill da eksamen ble avlyst at det er viktig med elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, inkludert fraværsgrensen. Våre medlemmer er bekymret over høyt fravær flere steder, spesielt blant avgangselever, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

Mindre fravær og bedre karakterer

Evalueringen av fraværsgrensen som FAFO gjennomførte i 2020, viser at fraværsgrensen virker.

– FAFO pekte på at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent og karakterene ble bedre, påpeker Nyhuus.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at vi trenger et tydelig nasjonalt regelverk om fravær. Den sier samtidig at det er rom for å forbedre dagens reglement. I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at det blir sendt et oppdrag om dette til Utdanningsdirektoratet før sommeren.

Fakta om fraværsgrensen

  • I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen.
  • Rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom grunnen til fraværet gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde.
  • Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Fravær av helsegrunner teller ikke dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson, som fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...