Tre elever løper gjennom en gang på en skole. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Arbeid

Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell

Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
AVRedaksjonen
19. april, 2024

– Å være til stede på skolen er en forutsetning for å lære. Lektorlaget mener fraværsgrensen slik den er i dag, har fungert stort sett godt. Vi har satt oss inn i Utdanningsdirektoratets to alternativer til nye fraværsregler, og mener ingen av dem er gode alternativer, sier Lektorlaget leder Helle Christin Nyhuus.

Høsten 2023 mottok kunnskapsministeren forslag fra Utdanningsdirektoratet til endring av fraværsreglene i videregående skole. Utdanningsdirektoratet kom med to alternativer til fraværsmodell. Høringsfristen for endringsforslagene var tidligere denne måneden.

Støtter ikke direktoratets forslag

Direktoratet anbefaler forslaget som innebærer å øke fraværsgrensen til 15 prosent, at alt fravær skal telle og innføring av egenmelding. Det andre forslaget er basert på dagens regler med fraværsgrense på 10 prosent, men innebærer også å innføre egenmelding i stedet for legeerklæring.

– Lektorlaget støtter verken modell 1 (direktoratets anbefaling) eller modell 2, og har skissert en egen løsning hvor viktige prinsipper blir ivaretatt. Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Nyhuus.

Todelt fraværsgrense

Lektorlagets fraværsmodell innebærer blant annet: 

  • En todelt fraværsgrense som differensierer mellom fag med få eller mange årstimer. Fag med årstimetall på under 100 timer gis en grense på 15 prosent. Fag med over 100 timer gis en grense på 10 prosent.
  • Det må framgå tydelig av forskriften at rektor ikke skal gjøre en vurdering før det er brakt på det rene at lærer har vurderingsgrunnlag i faget.
  • Et øvre tak for den skjønnsmessige vurderingen som kan legges til skoleleder.
  • Elever over 18 år kan levere egenmelding ved alt fravær opp til en kvote. Elevers foresatte leverer egenmeldingen hvis eleven er under 18 år.  Elever med kronisk sykdom må løftes tydelig ut av systemet.
  • Fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis, og med unntak for fravær (a-f) Skoleadministrative systemer må sørge for mest mulig automatisert varsling.
  • Forskriften må angi når forsentkomming skal registreres som fravær.
  • Plikt til å tilby samtale ved høyt fravær, og elever bør også delta på en slik samtale. Man bør kunne slå sammen samtaler hvis en elev har høyt fravær i flere fag. Elevtjenesten, administrative team eller kontaktlærer kan ta samtalene. 

Les Lektorlagets høringssvar her.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
– Steng bakdøra til klasserommet for godt
– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.
Arbeid
Skal undersøke mobilbruk i arbeidslivet
Mange lektorer opplever at skolen har uklare eller ingen retningslinjer for bruk av privat mobiltelefon i jobben. Nå skal arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene starte et arbeid for å se på utfor...
Arbeid
Er du et offer for fedrekvotefellen?
Har du hatt foreldrepermisjon de siste årene etter mors ulønnede permisjon? Les mer for å sjekke om du har blitt utsatt for fedrekvotefellen.