image-8
Arbeid

Vanskelig vurdering i vår

Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
25. mars, 2022

Eksamen er avlyst og fraværsgrensen gjelder ikke ut skoleåret. Lektorer forteller om utfordrende arbeidsforhold og manglende motivasjon hos elevene.

– Avlyst eksamen skulle gi lektorer og lærere muligheten til å tette kunnskapshull som har oppstått på grunn av pandemisituasjonen. Men våre medlemmer forteller at kombinasjonen ingen eksamen og ingen fraværsgrense gjør at elever mangler motivasjonen de trenger for å komme seg på skolen. Det er mange tomme stoler i klasserommet, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Vanskelig vurderingssituasjon

Nyhuus påpeker at skoleledelsen må gi faglærerne tid til arbeidet med å tette kunnskapshull, og man må se på arbeidsplanen for resten av skoleåret på nytt. Hvis standpunktvurderingen utsettes, vil det i praksis bety et forlenget arbeidsår for lærere og lektorer.

– Dette gir administrative og økonomiske konsekvenser som skoleeier og skoleledelsen må ta med i planleggingen, sier Nyhuus.

Høyt fravær fører til at det kan være utfordrende å undervise som planlagt i fag. Det kan også bli utfordrende å vurdere elever. Medlemmer har fortalt at de må utarbeide både 3. og 4. vurderingssituasjon i samme emne på grunn av mye fravær.

Vil ha fraværsregistrering

Norsk Lektorlag forutsetter at regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra høsten av.

– Erfaringer fra de siste to pandemiårene viser hvor viktig det er å sette faste rammer og stille forventninger til elevene fra høsten av. Vi minner igjen om at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført – og karakterene ble bedre. Registrering av fravær som ikke er smitterelatert, kan fylle mange av de tomme stolene i klasserommet, sier Nyhuus. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona
fraværsgrensevurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...