image-9
Arbeid

Vanskelig vurdering i vår

Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
25. mars, 2022

Eksamen er avlyst og fraværsgrensen gjelder ikke ut skoleåret. Lektorer forteller om utfordrende arbeidsforhold og manglende motivasjon hos elevene.

– Avlyst eksamen skulle gi lektorer og lærere muligheten til å tette kunnskapshull som har oppstått på grunn av pandemisituasjonen. Men våre medlemmer forteller at kombinasjonen ingen eksamen og ingen fraværsgrense gjør at elever mangler motivasjonen de trenger for å komme seg på skolen. Det er mange tomme stoler i klasserommet, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Vanskelig vurderingssituasjon

Nyhuus påpeker at skoleledelsen må gi faglærerne tid til arbeidet med å tette kunnskapshull, og man må se på arbeidsplanen for resten av skoleåret på nytt. Hvis standpunktvurderingen utsettes, vil det i praksis bety et forlenget arbeidsår for lærere og lektorer.

– Dette gir administrative og økonomiske konsekvenser som skoleeier og skoleledelsen må ta med i planleggingen, sier Nyhuus.

Høyt fravær fører til at det kan være utfordrende å undervise som planlagt i fag. Det kan også bli utfordrende å vurdere elever. Medlemmer har fortalt at de må utarbeide både 3. og 4. vurderingssituasjon i samme emne på grunn av mye fravær.

Vil ha fraværsregistrering

Norsk Lektorlag forutsetter at regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra høsten av.

– Erfaringer fra de siste to pandemiårene viser hvor viktig det er å sette faste rammer og stille forventninger til elevene fra høsten av. Vi minner igjen om at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført – og karakterene ble bedre. Registrering av fravær som ikke er smitterelatert, kan fylle mange av de tomme stolene i klasserommet, sier Nyhuus. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona
fraværsgrensevurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.