image-4
Arbeid

Vanskelig vurdering i vår

Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
25. mars, 2022

Eksamen er avlyst og fraværsgrensen gjelder ikke ut skoleåret. Lektorer forteller om utfordrende arbeidsforhold og manglende motivasjon hos elevene.

– Avlyst eksamen skulle gi lektorer og lærere muligheten til å tette kunnskapshull som har oppstått på grunn av pandemisituasjonen. Men våre medlemmer forteller at kombinasjonen ingen eksamen og ingen fraværsgrense gjør at elever mangler motivasjonen de trenger for å komme seg på skolen. Det er mange tomme stoler i klasserommet, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Vanskelig vurderingssituasjon

Nyhuus påpeker at skoleledelsen må gi faglærerne tid til arbeidet med å tette kunnskapshull, og man må se på arbeidsplanen for resten av skoleåret på nytt. Hvis standpunktvurderingen utsettes, vil det i praksis bety et forlenget arbeidsår for lærere og lektorer.

– Dette gir administrative og økonomiske konsekvenser som skoleeier og skoleledelsen må ta med i planleggingen, sier Nyhuus.

Høyt fravær fører til at det kan være utfordrende å undervise som planlagt i fag. Det kan også bli utfordrende å vurdere elever. Medlemmer har fortalt at de må utarbeide både 3. og 4. vurderingssituasjon i samme emne på grunn av mye fravær.

Vil ha fraværsregistrering

Norsk Lektorlag forutsetter at regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra høsten av.

– Erfaringer fra de siste to pandemiårene viser hvor viktig det er å sette faste rammer og stille forventninger til elevene fra høsten av. Vi minner igjen om at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført – og karakterene ble bedre. Registrering av fravær som ikke er smitterelatert, kan fylle mange av de tomme stolene i klasserommet, sier Nyhuus. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona
fraværsgrensevurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Skroter karrierevei før ny plan er klar
Da er det bestemt: Et flertall i Stortinget har avvist forslaget om å videreføre lærerspesialistordningen. Den skrotes før man har ny ordning klar.