image-4
Arbeid

Vanskelig vurdering i vår

Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
25. mars, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Eksamen er avlyst og fraværsgrensen gjelder ikke ut skoleåret. Lektorer forteller om utfordrende arbeidsforhold og manglende motivasjon hos elevene.

– Avlyst eksamen skulle gi lektorer og lærere muligheten til å tette kunnskapshull som har oppstått på grunn av pandemisituasjonen. Men våre medlemmer forteller at kombinasjonen ingen eksamen og ingen fraværsgrense gjør at elever mangler motivasjonen de trenger for å komme seg på skolen. Det er mange tomme stoler i klasserommet, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Vanskelig vurderingssituasjon

Nyhuus påpeker at skoleledelsen må gi faglærerne tid til arbeidet med å tette kunnskapshull, og man må se på arbeidsplanen for resten av skoleåret på nytt. Hvis standpunktvurderingen utsettes, vil det i praksis bety et forlenget arbeidsår for lærere og lektorer.

– Dette gir administrative og økonomiske konsekvenser som skoleeier og skoleledelsen må ta med i planleggingen, sier Nyhuus.

Høyt fravær fører til at det kan være utfordrende å undervise som planlagt i fag. Det kan også bli utfordrende å vurdere elever. Medlemmer har fortalt at de må utarbeide både 3. og 4. vurderingssituasjon i samme emne på grunn av mye fravær.

Vil ha fraværsregistrering

Norsk Lektorlag forutsetter at regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra høsten av.

– Erfaringer fra de siste to pandemiårene viser hvor viktig det er å sette faste rammer og stille forventninger til elevene fra høsten av. Vi minner igjen om at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført – og karakterene ble bedre. Registrering av fravær som ikke er smitterelatert, kan fylle mange av de tomme stolene i klasserommet, sier Nyhuus. 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fraværsgrensekoronavurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...