image-6
Utdanning

Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær

Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
15. mars, 2022

Norsk Lektorlag får tilbakemeldinger fra medlemmer om at det er bekymringsfullt mye fravær på mange videregående skoler nå.  

– Fravær kan avle mer fravær. Det må være høyere terskel for ikke å stille på skolen. Vi frykter at manglende fraværsregler og avlyst eksamen heller ikke har bidratt til å øke motivasjonen for elevene, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus. 

Fraværsregistrering og fraværsgrense

Nyhuus peker på at det er flere tiltak som bør vurderes umiddelbart, blant annet innføring av fraværsregistrering.  

– Det må vurderes tiltak for å få ned fravær som ikke er av smittevernhensyn, og som kan iverksettes raskt, sier Nyhuus. 

Når hverdagen er normalisert mener Nyhuus at det blir viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, inkludert fraværsgrensen i videregående opplæring. 

– Evalueringen av fraværsgrensen som ble gjennomført av forskningsstiftelsen FAFO viste at fraværet blant elever i videregående skole i snitt ble redusert med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført – og karakterene ble bedre, sier Nyhuus. 

Undervisning og læring skjer i felleskap

– Vi er sterkt bekymret for hva som skjer med elever som ikke møter på skolen til undervisning. Undervisning og læring skjer i fellesskap. Denne bekymringen er for elevens situasjon, både på kort og lang sikt, sier hun. 

Når det gjelder de ekstra sårbare elevene mener Nyhuus at det må gis ekstra ressurser til faglig oppfølging.  

– Elever som har behov for faglig eller sosial oppfølging én til én eller i mindre grupper, bør få dette. Disse timene må være fullfinansiert, sier hun. 

Videre må skolehelsetjeneste, kommunepsykologer og annet støttepersonell settes inn der det er nødvendig, slik at også laget rundt lærere og elev bidrar i dette arbeidet. 

Norsk Lektorlag har gitt innspill til Kunnskapsdepartementet om dette. 

– Det er behov for tydelige signaler fra departementet nå slik at perioden frem til sommerferien brukes på best mulig måte. Det fordrer at lærerne gis tid sammen med elever, og at kommuner og fylkeskommuner betaler for den ekstra arbeidsinnsatsen som legges ned, sier Nyhuus. 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværfraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...