Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Foto: Fartein Rudjord
Utdanning

Dagens fraværsgrense bør bestå

– Vi støtter forslaget om å beholde dagens fraværsgrense på 10 prosent. Samtidig er Lektorlaget skeptiske til å erstatte legeerklæring med egenmelding ved helsefravær, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
09. januar, 2024

I dag kom forslaget til nye fraværsregler for videregående skole. Utdanningsdirektoratet kommer med to alternativer i høringsforslaget. De anbefaler forslaget som innebærer å øke fraværsgrensen til 15 prosent, at alt fravær skal telle og innføring av egenmelding.

Det andre forslaget i høringen er basert på dagens regler med fraværsgrense på 10 prosent, men innebærer også å innføre egenmelding i stedet for krav om legeerklæring ved helsefravær.

– Direktoratet anbefaler å øke fraværsgrensen til 15 prosent. Det er svært høyt, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

– Nærvær på skolen er en forutsetning for læring, og for å bygge gode fellesskap. For å kunne delta aktivt i opplæringen, slik elevene plikter å gjøre etter ny opplæringslov, må en først være til stede, legger hun til.

Ikke fravær på vitnemål

Det anbefalte forslaget innebærer også at fravær ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis, og en plikt til oppfølgingssamtale med elever som har nådd en viss prosent fravær i et fag.

– Når fraværet ikke lenger skal føres på vitnemål og kompetansebevis, frykter vi at vi får en situasjon tilsvarende den vi hadde under pandemien, med tomme klasserom særlig på slutten av skoleåret, sier Nyhuus.

– Vi vil også peke på at det er viktig å unngå at arbeidet med fravær ikke blir enda mer tidkrevende enn det er i dag. Å både legge til rette for at elever kan ha høyt fravær og pålegge lærerne ekstra oppfølging av det høye fraværet, er uheldig, sier hun.

Støtter forslag om å videreføre dagens grense

Lektorlaget mener dagens fraværsregler har fungert, og har vært åpen for at det kan være rom for justeringer. Det andre forslaget i høringen er basert på dagens regler, men innebærer også å innføre egenmelding i stedet for krav om legeerklæring ved sykefravær.

– Dagens regler har ført til at flere elever har vært mer til stede på skolen, og til at de har fått bedre karakterer. Vi støtter det andre forslaget om å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent. Imidlertid er Lektorlaget skeptiske til innføring av egenmelding, sier Nyhuus.

Lektorlaget skal sette seg inn i hele høringsforslaget og vil hente innspill fra egne medlemmer. Høringsfristen er 8. april.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolepolitiske saker i 2023
Det er mange store og viktige skolepolitiske saker som har stått på den politiske dagsordenen i 2023. Her en smakebit på noen av sakene Lektorlaget har jobbet med dette året.
Utdanning
Roser forslag om endringer i russefeiringen
– Lektorlaget vil gi ros til regjeringen som nå varsler at de vi ta grep om russefeiringen som har sklidd ut og bidratt til å forringe både læringen og skolemiljøet for mange elever, sier Helle Christ...
Utdanning
Urovekkende PISA-funn
Resultatene fra den internasjonale PISA-undersøkelsen viser at flere norske 15-åringer har lav kompetanse i matematikk, lesing og naturfag enn tidligere.