Forhandlingsrett Oslo

image-10
Lektorbloggen
Du vil ikke svare meg, men fortsetter din kritikk av andre, Raymond?
I Aftenposten den 20. august påpekte jeg det ironiske ved Raymond Johansen (Ap) sitt utspill mot det han kaller fagforeningsknusing fra Elkjøps side, da hans eget byråd selv driver med fagforeningsknusing.
image-2
Lektorbloggen
Du driver selv med fagforeningsknusing, Raymond!
Nylig anklaget byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Elkjøp for fagforeningsknusing. Men hans eget byråd driver med fagforeningsknusing.
image-1
Arbeid
Demokratiet tapte i Oslo bystyre
Forslaget om å fjerne sperregrenser for ansattes medbestemmelse manglet fire stemmer for å få flertall i Oslo bystyre. Lektorlagets tillitsvalgte er skuffet, men gir seg ikke.
image-7
Lektorbloggen
Når får Oslo organisasjonsfrihet?
I stedet for reell organisasjonsfrihet har Oslo sperregrense på 20 % for ansattes medbestemmelse – som den eneste kommunen i Norge. Vil Ap, MDG, SV og Rødt virkelig stemme mot om å likebehandle ansatte, og videreføre en ...
image-5
Arbeid
Prinsippsak om likebehandling opp i Oslo bystyre
Lektorlaget fortsetter kampen for at alle fagforeninger skal ha en stemme på arbeidsplassen i Oslo. 27. januar avgjør bystyret om Oslo-ansatte skal ha reell organisasjonsfrihet. Byrådspartiene har varslet at de stemmer m...
image-6
Lektorbloggen
Politikk eller tomt snakk?
Byrådet har vedtatt å bekjempe diskriminering, men forskjellsbehandler systematisk ansatte etter fagforening. Hva skal vi egentlig tro på? spør Knut Landet, tillitsvalgt ved Elvebakken vgs i Oslo.
Lektorbloggen
Hvilke fagforeninger, Inga Marte?
Skolebyråden i Oslo skaper et feilaktig inntrykk av å ha en bred koalisjon av fagforeninger i ryggen, skriver fylkesleder i Oslo David Løvbræk.
Lønn
Lønnsoppgjøret 2020 i Oslo : Historisk steg i riktig retning
Gjennombrudd for forhandlingsretten i Oslo kommune. Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes.
Lektorbloggen
Oslo favoriserer de store
Å nekte Lektorlaget og andre organisasjoner formell forhandlingsrett er et alvorlig demokratisk problem, skriver David Løvbræk og Knut Landet.