Oslo ved Grønland og Enerhaugen sett fra lufta. Bilde.
Arbeid

Oslo: Forhandlingsrett om arbeidstidsavtalen på skolen

Norsk Lektorlag har lenge jobbet for å få fulle rettigheter som fagforening i Osloskolen. I fjor kom vi et godt stykke på vei da vi fikk såkalt tilslutningsavtale. Det vil si at din lokale arbeidsplasstillitsvalgte kan forhandle om arbeidstidsavtalen på skolen.
AVRedaksjonen
03. februar, 2023

Norsk Lektorlag jobber videre med å få flere rettigheter for våre tillitsvalgte i Oslos skolesektor.

Som en del av resultatet av hovedoppgjøret i Oslo kommune våren 2022, fikk Norsk Lektorlag en tilslutningsavtale til del C, «Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet» i Dokument 25, som er hovedtariffavtalen i Oslo kommune.

At Norsk Lektorlag har fått en tilslutningsavtale betyr at våre lokale tillitsvalgte på skolene kan forhandle om hvordan den lokale arbeidstidsavtalen skal se ut på den enkelte skole. De tillitsvalgte kan forhandle om alt som har med arbeidstiden å gjøre.

Frist for forhandlingene er 1. april. De som er tillitsvalgte i Oslo, har fått egen beskjed om dette.

Lokal avtale kan regulere blant annet:

  • arbeidsårets utstrekning (antall timer/dager/uker tilstedeværelse på skolen per år)
  • arbeidsplanfestet tid
  • antall timer undervisning (årsrammer)
  • tid til for- og etterarbeid

Merk at andre deler av avtaleverket skal ikke inn i den lokale arbeidstidsavtalen. Drøftinger om for eksempel arbeidsplan, kontaktlærernedslag, byrdefullressurs, godtgjøring for leirskole, funksjonstillegg for samlingsstyrer/fagkoordinator må gjennomføres i egne møter. Andre deler av avtaleverket som overtidsbestemmelser og delt dagsverk, er fastsatt sentralt.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
Forhandlingsrett Oslooslo kommune

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Kvalifiserte lærere et viktig premiss for kvalitetsutvikling
Kvalitetsutviklingsutvalget har levert en delinnstilling som beskriver svakheter og styrker ved dagens system for kvalitetsvurdering i skolen. Utvalget peker blant annet på at det er for mange ikke-fa...
Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.