Bilde av Hadia Tajik og Raymond Johansen (Arbeiderpartiet). Foto: Berit Roald, NTB.
Lektorbloggen

Tør du ta oppgjøret med dine egne, Tajik?

Organisasjonsfrihet er en grunnlovsfestet menneskerettighet som ikke gjelder i Oslo kommune.
AVKnut Landet
07. november, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utfordres om organisasjonsfrihet: Hadia Tajik og Raymond Johansen ankommer til Arbeiderpartiets sentralstyremøte januar 2018. Foto: Berit Roald, NTB

I Aps utstillingsvindu går medbestemmelsen til ansatte som velger «rett» fagforening.

Oslos skyhøye sperregrenser for fagorganiserte gir nemlig makta til de store, og LO-forbundet som gir rause pengegaver til Ap og SV.

«De som bidrar til å motarbeide fagorganisering vil få med meg å gjøre, og det er ikke sikkert de kommer til å like det», sa Norges nye arbeidsminister og Aps nestleder, Hadia Tajik, etter flere medieoppslag om at virksomheter diskriminerer fagorganiserte. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering; «Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstagerorganisasjon eller alder er forbudt», understreker Aps nestleder.

Hennes partifelle, Oslos byrådsleder Raymond Johansen, snakket også opp organisasjonsfriheten: «Det er en moderne form for fagforeningsknusing, som jeg synes det er tankevekkende at er lov i Norge. Det er også et angrep på organisasjonsfriheten». SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, vil til og med få gransket «om den norske organisasjonsfriheten er truet».

Ap og SV stemte ned prinsippforslaget om å likebehandle

Granskningen trengs ikke. Organisasjonsfriheten trues i dag, og det er arbeidsministerens, byrådslederens og SV-nestlederens egne politiske partier som selv driver fagforeningsknusing. Det kom frem i lyset da både Ap og SV tidligere i år stemte mot et forslag i Oslo bystyre om å gi ansatte reell organisasjonsfrihet i kommunen.

«Oslo kommune skal som arbeidsgiver respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte ikke må være organisert i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. Oslo kommune skal derfor, som alle andre kommuner i Norge, likebehandle arbeidstagerorganisasjonenes rett til medbestemmelse, og gi dem lik rett til å opprette og forhandle om særbestemmelser, uavhengig av størrelse».

Utrolig, men sant: Arbeiderpartiet og SV stemte altså ned prinsippforslaget fra Oslos borgerlige opposisjonspartier om å likebehandle fagorganiserte, og Rødt sikret dem flertall.

Jeg har tydeligvis valgt feil fagforening

Som eneste kommune i Norge har Oslo skyhøye sperregrenser for fagforeninger. I alle andre norske kommuner gir to medlemmer i klubben rett til å få forhandle om arbeidstidsavtale, og være med i medbestemmelsesmøter. Selv er jeg tillitsvalgt for 48 lektorer på Elvebakken videregående skole, men nektes forhandlingsrett – fordi jeg har valgt feil fagforening.

For å få medbestemmelse med arbeidsgiver krever SV og Ap i Oslo at en fagforening må organisere mer enn 20 prosent av alle ansatte på arbeidsstedet. Tajiks eget parti stemte altså mot å fjerne systemet som favoriserer de store organisasjonene, og diskriminerer de små.

Ved 2019-valget fikk Ap akkurat 20 prosent av stemmene i Oslo. Hadde Oslo bystyre hatt samme sperregrense som fagforeningene, ville Høyre alene fått alle plassene i bystyret. Arbeiderpartiet og SV ville selvsagt aldri akseptert noe så udemokratisk for seg selv, så hvordan kan de kreve at fagorganiserte skal ta til takke med et så udemokratisk system?

Vil ikke dele makten med andre

Svaret finner vi hos LO, og LOs største forbund, Fagforbundet, som ikke vil dele makten med andre. Dette ble avslørt under Finansutvalgets åpne høring om saken 3. desember 2020. «Synes Fagforbundet dagens regelverk i Oslo er mer demokratisk enn i resten av landet?» «Ja», svarte forbundets mann på direkte spørsmål. Fagforbundet var også klare på at de ikke ønsker åpen debatt om saken. Se videoen selv her.

Hvorfor lar Arbeiderpartiet dette skje? Det tier partiet om, men vi vet at Ap i forrige kommunevalgkamp fikk fem millioner direkte fra Fagforbundet, mens SV fikk 1,25 millioner kroner. På toppen betaler LO-forbundet to millioner hvert år i såkalt «aktivitetsstøtte» til de to partiene. «Forbundsleder Mette Nord mener det er en god investering i politikk som tjener hennes medlemmer», skrev forbundets eget blad om utbetalingene. Det er i hvert ingen tvil om at Fagforbundets medlemmer i Oslo har fått god avkastning på investeringen!

Det er et alvorlig demokratisk problem at store utbetalinger fra landets største fagforening, Fagforbundet, til Arbeiderpartiet og SV, påvirker folkevalgte til å stemme mot å likebehandle fagforeninger, som i resten av landet.

Han tier hver gang

Organisasjonsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og nedfelt i Grunnloven. Men slik de stemmer driver Arbeiderpartiet og SV i realiteten med fagforeningsknusing. Oslo kommune har ikke reell organisasjonsfrihet, og dette er en villet politikk fra Ap og SV.

Jeg har utfordret byrådsleder Johansen flere ganger i offentligheten, men han tier hver gang om pengegaver og en stemmegivning som ikke tåler dagens lys.

Derfor er jeg så glad for at du nå vil ta et oppgjør med de som motarbeider fagorganisering, Hadia, og jeg regner med at du starter med å feie for egen partidør på Youngstorget. Om du mente det du sa, skal Aps sentralstyremedlem Mette Nord og byrådsleder Raymond Johansen få med deg å gjøre, og det bør være på en måte de ikke liker.

For det er vel ikke bare ord fra din side?

Dette innlegget er publisert på nettavisen.no 5. november 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

Foto:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
Forhandlingsrett Oslo

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?