image-5
Lønn

Lønnsoppgjøret 2020 i Oslo : Historisk steg i riktig retning

Gjennombrudd for forhandlingsretten i Oslo kommune. Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes.
AVRedaksjonen
15. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne kom natt til torsdag til enighet med Oslo kommune etter tre dager i megling. Også Unio, YS og LO kom i kveld til enighet med Oslo kommune.

Formelt har Akademikerne anbefalt meglingsresultatet. Det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meglingsforslaget innen 10. desember klokken 12.00.

Gjennombrudd

Alle de fire hovedorganisasjonene ble i natt enige om å sette i gang et partsarbeid om medbestemmelse i skolesektoren. Oslo har i dag som eneste norske kommune utdaterte bestemmelser. I Oslo sørger en høy sperregrense på 17,5% for at bare de aller største fagforeningene får medbestemmelse og rett til å forhandle om medlemmenes arbeidstid.

– Det er et historisk gjennombrudd at også LO, Unio og YS er enige om at denne prosessen må gå videre. Å likebehandle ansattes rett til medbestemmelse er en selvfølge i alle norske kommuner. Nå tar også Oslo neste skritt i riktig retning. Det var på tide, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Det er et historisk gjennombrudd at også LO, Unio og YS er enige om at denne prosessen må gå videre. Å likebehandle ansattes rett til medbestemmelse er en selvfølge i alle norske kommuner. Nå tar også Oslo neste skritt i riktig retning.

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag

Forhandlingssjef i Norsk Lektorlag Tonje Leborg minner om at dette er en etappeseier, og understreker betydningen av at Oslos folkevalgte nå følger opp saken.

– Vi har jobbet aktivt opp mot Oslo-politikerne i denne saken. Nå ligger et forslag om å likebehandle ansatte til behandling i Oslo bystyre. Det er svært viktig at bystyret som øverste arbeidsgiver gir Oslo kommunes forhandlere tydelig marsjordre i denne saken, sier Leborg.

– Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system, som blant annet betyr at Akademikernes rundt 1000 lærermedlemmer ikke er representert av sin fagforening i spørsmål på arbeidsplassen, påpeker Akademikernes forhandlingsleder i Oslo, Erik Graff.

Fortsatt gammeldags lønnssystem

Akademikernes hovedkrav i forhandlingene har vært en endring av lønnssystemet – fra sentrale til lokale forhandlinger. 

– Vi har ikke fått gjennomslag for vårt hovedkrav – å bytte ut Oslos gammeldagse lønnssystem. Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt, sier Graff.

Han legger til at Akademikernes ambisjonene er mye høyere.

– Vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier han.

Lønnsvekst på 0,9 % til lektorene i Oslo

Den økonomiske rammen i Oslo ble 1,7 prosent, i tråd med frontfags-resultatet. Alle ansatte får en lønnsøkning på minimum 4400 kroner. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent. For Lektorlagets medlemmer blir kronetillegget mellom 4668 og 5802 kroner.

Også i år har resultatet en lavtlønnsprofil. Det flate kronetillegget for lønnstrinnene lavere enn 34 betyr at lønnsveksten blir opptil 1,3% for de laveste lønnstrinnene.

Et felles krav fra arbeidstakersiden var å få pensjonsordningen inn i tariffavtalen. Dette fikk partene samlet gjennomslag for. Frem til i dag har partene kun hatt drøftingsrett, men ingen konfliktrett på pensjonsordningen.

– Dette betyr at et politisk flertall ikke kan gjøre viktige endringer i pensjonsordningen uten å forhandle med arbeidstakerorganisasjonene. Det innebærer en større trygghet og et sterkere vern av de ansatte og deres pensjonsvilkår, sier Graff.

Opprydning i stillingskoder

Partene ble også enige om å gjøre en opprydning i stillingskodene til ingeniørene og arkitektene. For Akademikerne er det viktig med tydeligere kompetansekrav til de ulike kodene, og på sikt samle medlemmene i egne koder for å lettere kunne flytte dem over til et nytt lokalt forhandlingssystem senere.

– Dette er et lite skritt på veien mot lokale forhandlinger. Ved å samle våre medlemmer i egne koder er det lettere å flytte dem over til et nytt system, sier Graff.

Akademikerne fikk i meklingen gjennomslag for en sterkere vektlegging og tydeligere krav til lønnssamtalen, som er viktig for å ivareta en god lønnsutvikling for medlemmene.

Varsler videre kamp om lønnssystemet

Graff varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo, der lønnsforhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass i Oslo. I dag er det noen få personer på Rådhuset som bestemmer lønnen til tusenvis av ansatte i kommunen.

– Vi opplever en stor frustrasjon hos våre medlemmer over et system som hverken gagner de ulike virksomhetene eller den enkelte. Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe for et endelig gjennomslag for en lønnspolitikk som vil gi virksomhetene mulighet til å bruke lønn for å rekruttere og beholde ansatte. Vi konstaterer at det kreves kraftigere virkemidler for å få nå gjennom hos kommunen, sier Graff.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
Forhandlingsrett Oslolønnsoppgjørtariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...