image-1
Lektorbloggen

Du driver selv med fagforeningsknusing, Raymond!

Nylig anklaget byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Elkjøp for fagforeningsknusing. Men hans eget byråd driver med fagforeningsknusing.
AVKnut Landet
20. august, 2021

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevder at Elkjøp driver med fagforeningsknusing og diskriminerer etter fagforeningstilhørighet. Det ironiske er at hans eget byråd selv driver med fagforeningsknusing. Det kom klart frem da byrådspartiene 27. januar stemte ned forslaget fra opposisjonspartier i bystyret om at: «Oslo kommune skal som arbeidsgiver respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte ikke må være organisert i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. Oslo kommune skal derfor, som alle andre kommuner i Norge, likebehandle arbeidstagerorganisasjonenes rett til medbestemmelse, og gi dem lik rett til å opprette og forhandle om særbestemmelser, uavhengig av størrelse.»  

De stemte nei til tross for at de i sin egen byrådsplattform skriver at de vil «bekjempe enhver form for diskriminering». De skriver også: «I tett samarbeid med ansatte og deres organisasjoner vil vi jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere.»

Hvorfor kom denne saken i det hele tatt opp i bystyret? Fordi at i alle andre norske kommuner er to medlemmer nok til å få forhandle om arbeidstidsavtale og være med i medbestemmelsesmøter. I Oslo kommune har man en sperregrense: Forbund må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat, som Utdanningsetaten, for å få forhandle om arbeidstidsavtale på arbeidsplassen.

Det betyr at det kun er én fagforening, Utdanningsforbundet, som har rett til å forhandle om arbeidstid på alle kommunale skoler i Oslo. Alle andre fagforeninger er utestengt fra disse forhandlingene – uansett hvor mange medlemmer de har på den enkelte skole. Lektorlaget og andre som organiserer lærere, er utestengt, selv om de på enkeltskoler har flere medlemmer enn Utdanningsforbundet. Er ikke dette diskriminerende, udemokratisk og i strid med den norske modellen, Raymond?

For å kunne delta i medbestemmelsesmøter med arbeidsgiver på arbeidsplassen, er sperregrensen enda høyere – mer enn 20 prosent av alle ansatte på arbeidsstedet. Sperregrensen er like høy på etatsnivå.

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet akkurat 20 prosent av stemmene i Oslo. Hadde Oslo bystyre hatt samme sperregrense, ville kun ett parti, Høyre, fått plass i bystyret. Mener du slike sperregrenser er demokratisk nok for de over 50.000 ansatte i Oslo kommune, Raymond?

Oslo kommune har altså selv et avtaleverk som diskriminerer sine ansatte etter fagforeningstilhørighet gjennom avsindige sperregrenser. Det fremstår derfor uforståelig at Ap og byrådspartiene stemte nei til å endre på dette da saken var oppe i bystyret i januar. Hvorfor må Raymond Johansen selv svare på. Det som er helt sikkert, er at så lenge nåværende praksis fortsetter i Oslo, driver Johansen og hans eget byråd selv med fagforeningsknusing.

På bildet: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei til en pressekonferanse i Oslo rådhus 3. september 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

En redigert versjon av innlegget er publisert i Aftenposten 20. august 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
Forhandlingsrett Oslo

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?