image-7
Lektorbloggen

Du driver selv med fagforeningsknusing, Raymond!

Nylig anklaget byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Elkjøp for fagforeningsknusing. Men hans eget byråd driver med fagforeningsknusing.
AVKnut Landet
20. august, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevder at Elkjøp driver med fagforeningsknusing og diskriminerer etter fagforeningstilhørighet. Det ironiske er at hans eget byråd selv driver med fagforeningsknusing. Det kom klart frem da byrådspartiene 27. januar stemte ned forslaget fra opposisjonspartier i bystyret om at: «Oslo kommune skal som arbeidsgiver respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte ikke må være organisert i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. Oslo kommune skal derfor, som alle andre kommuner i Norge, likebehandle arbeidstagerorganisasjonenes rett til medbestemmelse, og gi dem lik rett til å opprette og forhandle om særbestemmelser, uavhengig av størrelse.»  

De stemte nei til tross for at de i sin egen byrådsplattform skriver at de vil «bekjempe enhver form for diskriminering». De skriver også: «I tett samarbeid med ansatte og deres organisasjoner vil vi jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere.»

Hvorfor kom denne saken i det hele tatt opp i bystyret? Fordi at i alle andre norske kommuner er to medlemmer nok til å få forhandle om arbeidstidsavtale og være med i medbestemmelsesmøter. I Oslo kommune har man en sperregrense: Forbund må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat, som Utdanningsetaten, for å få forhandle om arbeidstidsavtale på arbeidsplassen.

Det betyr at det kun er én fagforening, Utdanningsforbundet, som har rett til å forhandle om arbeidstid på alle kommunale skoler i Oslo. Alle andre fagforeninger er utestengt fra disse forhandlingene – uansett hvor mange medlemmer de har på den enkelte skole. Lektorlaget og andre som organiserer lærere, er utestengt, selv om de på enkeltskoler har flere medlemmer enn Utdanningsforbundet. Er ikke dette diskriminerende, udemokratisk og i strid med den norske modellen, Raymond?

For å kunne delta i medbestemmelsesmøter med arbeidsgiver på arbeidsplassen, er sperregrensen enda høyere – mer enn 20 prosent av alle ansatte på arbeidsstedet. Sperregrensen er like høy på etatsnivå.

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet akkurat 20 prosent av stemmene i Oslo. Hadde Oslo bystyre hatt samme sperregrense, ville kun ett parti, Høyre, fått plass i bystyret. Mener du slike sperregrenser er demokratisk nok for de over 50.000 ansatte i Oslo kommune, Raymond?

Oslo kommune har altså selv et avtaleverk som diskriminerer sine ansatte etter fagforeningstilhørighet gjennom avsindige sperregrenser. Det fremstår derfor uforståelig at Ap og byrådspartiene stemte nei til å endre på dette da saken var oppe i bystyret i januar. Hvorfor må Raymond Johansen selv svare på. Det som er helt sikkert, er at så lenge nåværende praksis fortsetter i Oslo, driver Johansen og hans eget byråd selv med fagforeningsknusing.

På bildet: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei til en pressekonferanse i Oslo rådhus 3. september 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

En redigert versjon av innlegget er publisert i Aftenposten 20. august 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
Forhandlingsrett Oslo

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.