image-2
Lektorbloggen

Hvilke fagforeninger, Inga Marte?

Skolebyråden i Oslo skaper et feilaktig inntrykk av å ha en bred koalisjon av fagforeninger i ryggen, skriver fylkesleder i Oslo David Løvbræk.
AVDavid Løvbræk
30. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Du har fått kritikk fra flere hold i det siste, Inga Marte. Kritikken om direktørlønninger er på sin plass, og hvordan denne saken er blitt håndtert, illustrerer flere dysfunksjonelle forhold i osloskolen.

25. oktober skrev du på Facebook-siden din at «fagforeningene og ledelsen i Utdanningsetaten nå har blitt enige om å gjøre om på systemet med lønnsfastsettelser. Heretter skal fagforeningene få mye mer makt.»

Dette budskapet har du gjentatt flere ganger, blant annet 2. november i Dagsnytt 18 og i Morgenbladet 20. november. Men da lurer jeg på: Hvilke fagforeninger er det egentlig du snakker om?

Hvilke fagforeninger er det egentlig du snakker om?

Det mest logiske er å anta at du mener alle, eventuelt de fleste, fagforeningene for ansatte i UDE.

Men dem har du ikke snakket med – i hvert fall ikke Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund, Creo, Tekna eller Econa, som ved siden av Utdanningsforbundet er noen av de viktigste fagforeningene for lærere i Oslo kommune.

Du skaper dermed et feilaktig inntrykk av å ha en bred koalisjon av fagforeninger i ryggen. Avisene har skrevet om SMS-dialogen som lå bak, og hvilken fagforening du nøyde deg med å involvere. Vi i Norsk Lektorlag reagerer sterkt på at du prøver å ta oss til inntekt for noe vi ikke får være med på.

Dessverre er dette symptomatisk for hvordan Oslo kommune behandler sine ansatte. Som eneste kommune i landet, diskriminerer Oslo kommune sine ansatte etter hvilken fagforening vi er med i. Vi i Norsk Lektorlag har lenge kjempet for å forandre Oslos foreldede avtaleverk. Siden 2019 har vi bedt om å få møte deg, Inga Marte Thorkildsen, for å drøfte dette og andre spørsmål. Vi har ikke fått noen klare svar, og vi venter fremdeles.

Som eneste kommune i landet, diskriminerer Oslo kommune sine ansatte etter hvilken fagforening vi er med i.

Da blir det ekstra provoserende når du som ansvarlig byråd for oppvekst og kunnskap prøver å skape et inntrykk av at du har snakket med lærernes fagforeninger og blitt enig med oss.

Hvis du leser dette, Inga Marte, skal du vite at jeg fortsatt tror at du som byråd ønsker at de elever og ansatte du har ansvar for, skal trives og lykkes. Men skal det fortsatt stå til troende, må du sørge for at Oslo kommune slutter å diskriminere dine ansatte i osloskolen.

Når du er opptatt av tillitsbasert styring og ledelse, burde det være selvsagt at fagorganiserte får lik rett til medbestemmelse. Vil du støtte forslaget bystyret snart skal behandle om å likebehandle ansatte, Inga Marte?

Innlegget er publisert på dagbladet.no 27. november 2020.

Bildet er fra Dagsnytt 18i 2012. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
Forhandlingsrett Oslo

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?