etterutdanning

To tenåringsjenter på vei til skolen. Bilde.
Utdanning
Nøkkelen ligger i kompetansekrav
Regjeringen vil at ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert. Da bør den la fagfornyelsen virke og stille kompetansekrav for undervisning i alle fag, slår Norsk Lektorlag fast.
Elev sitter foran laptop. Bilde.
Lektorbloggen
Endelig ble programmering tatt inn i skolen. Dessverre virker innføringen lite gjennomtenkt.
I stedet for et eget programmeringsfag, ble programmering en del av matematikkfaget, men ingen har visst i hvilke av matematikkfagene det skal inngå eller hva elevene skal lære. Og verst av alt, de som skal lære det bort...
Kvinne sitter ved skrivebord foran pc og skriver. Bilde.
Utdanning
Krever bedre rammer for etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanningsutvalgets utredning slo fast at flere må få mulighet til faglig utvikling. Utvalget foreslår blant annet å spre vikarmidlene på flere i stedet for å be om å øke budsjettet til videreutdanning. –...
Gruppebilde av administrerende direktør i Econa Nina Riibe, leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg, studentutvalgsleder i Econa Sondre Harr, visepresident i Tekna Elisabet Haugsbø og leder i Tekna student Marcus Steen Nitschke. Foto.
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Bilde av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som gir statsbudsjettet for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani i stortingssalen 6. oktober 2022. Foto: Peter Mydske/Stortinget
Arbeid
Mindre til lærernes etter- og videreutdanning
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen penger til tiltak som skal få flere til å fullføre videregående skole. Samtidig vil regjeringen kutte i midlene til etter- og videreutdanning for lærere i skolen. – Skal...
image-8
Arbeid
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som vi mener vil kunne ...
Utdanning
Inviterer regjeringen til samarbeidsmøte
Norsk Lektorlag har sammen med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS invitert regjeringen til et samarbeid for å få til en tettere oppfølging av elevene. – For å realisere forventingene ti...
Arbeid
Sementerer en dårlig ordning for etterutdanning
Den nasjonale ordningen for etterutdanning er dårlig for både lektorene og skolen. Den nye forskriften for tilskuddsordning sementerer en etterutdanningsordning med store mangler, mener Norsk Lektorlag.
Lektorbladet
Foreslår kollektiv tvangstrøye
«Det er svært oppsiktsvekkende at Utdanningsdirektoratet gir uttrykk for at de synes all kompetanseutvikling bør skje kollektivt, og at individuell etterutdanning ikke skal forekomme.»