Ansettelse

Får jeg undervisningsoppgaver på bachelor- eller masternivå etter opprykk?

JUNI, 2020

SVAR:

Ved opprykk fra førstelektor til førsteamanuensis endres ikke nødvendigvis undervisningsoppgavene automatisk. Ifølge forskrift til universitets- og høgskoleloven § 3-4 (om opprykk til førsteamanuensis) er opprykk personlig, «og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver». Forskriften er ganske klar på dette punktet. Det betyr at det ligger innenfor arbeidsgiverens styringsrett å beslutte at du skal ha de samme oppgavene selv om du har fått et opprykk til førsteamanuensis. Begrunnelsen må være saklig, og er ofte begrunnet i behov på utdanningsstedet.   

Det er naturlig at man ved et opprykk til et høyere stillingsnivå får noen nye oppgaver og ansvar, men dette må da tas med som en del av en del av en faglig og personlig utvikling og ikke som et automatisk krav forbundet med et opprykk.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler