Arbeidsforhold

Kan lærere jobbe til fylte 72 år?

JUNI, 2020

SVAR:

Ikke hvis du jobber som lektor, adjunkt eller lærer i offentlig sektor.

Arbeidsmiljøloven er endret, og åpner for å stå i arbeid til fylte 72 år. Hovedtariffavtalene i offentlig sektor åpner imidlertid ikke for dette ennå.

Norsk Lektorlags hovedorganisasjon Akademikerne krevde heving av aldersgrensen til 72 år i tråd med Arbeidsmiljøloven. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for dette kravet, i hovedtariffavtalen for KS-området er aldersgrensen fremdeles 70 år.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler