Arbeidsforhold

Kan jeg miste retten til egenmelding?

JUNI, 2020

SVAR:

Ja, det kan du, hvis du har brukt opp egenmeldingskvoten din, eller hvis arbeidsgiveren din har rimelig grunn til å tro at du misbruker ordningen og fraværet ikke skyldes sykdom. Arbeidsgiver plikter å varsle deg når de fratar deg retten til egenmelding, slik at du kan uttale deg. Arbeidsgiver må ta en ny vurdering etter seks måneder.

Skulle du bli fratatt retten til egenmelding, bør du kontakte din lokale tillitsvalgte eller Norsk Lektorlag sentralt slik at vi kan vurdere saken din.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler