Arbeidsforhold

Kan jeg avvikle senioruken før sommeren i stedet for etter?

JUNI, 2020

Kan jeg avvikle en ferieuke før sommeren i forbindelse at jeg skal feire et jubileum på forskudd i stedet for etter sommeren?

Jeg har søkt om å få fremskyndet en ferieuke, men rektor avslår dette med henvisning til KS sin hovedtariffavtale hvor det fremgår at alle fem ferieukene skal avvikles i juli. Hva gjør jeg?

SVAR:

Alle som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til å avvikle den sjette ferieuken (senioruken) samme år. Det betyr at du kan ta ut denne uken i mars selv om du fyller 60 år i september. Det er du som bestemmer når denne uken skal avvikles, men du plikter å varsle rektor minimum 14 dager i forkant.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler