Ansettelse

Kan jeg kreve skriftlig attest?

JUNI, 2020

SVAR:

Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-15 har du krav på en skriftlig attest fra arbeidsgiver så lenge du har overholdt oppsigelsesfristene. Attesten skal som et minimum inneholde navn, fødselsdato, hva arbeidet ditt har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte. Når det gjelder opplysninger om arbeidsoppgavene dine, kreves det noe mer enn bare en gjengivelse av tittelen din. Loven setter kun minimumskrav, men på mange arbeidsplasser er det ikke uvanlig å gi en mer utførlig beskrivelse av arbeidsoppgavene og referanser. Loven krever ikke at du må ha bedt om attest innen en viss tid.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler