Som tillitsvalgt i Norsk Lektorlag kan det være fint å knytte kontakt med andre tillitsvalgte i fagforeningen.
Foto: Eva Rose
Tillitsvalgt

Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag

Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
AVRedaksjonen
01. september, 2023

Stadig flere medlemmer i Lektorlaget velger å ta på seg et tillitsvalgtverv. Å være tillitsvalgt er både spennende og givende. Du bidrar til at du og kollegaene dine får bedre arbeidsvilkår. Samtidig får du mer kunnskap om arbeidslivet og arbeidsplassen, og du høster kompetanse og erfaring du tar med deg videre i yrkeslivet og karrieren.

Som tillitsvalgt har du rettigheter og plikter overfor medlemmer, organisasjonen og arbeidsgiver. I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om din rolle som tillitsvalgt for Lektorlaget, samt viktige lenker til blant annet hovedavtale, hovedtariffavtale og arbeidstidsavtale.

Når du blir tillitsvalgt, må du:

 • sette deg inn i relevante lover og avtaler og hvordan samarbeid og prosesser fungerer på din arbeidsplass.
 • gi skriftlig beskjed til arbeidsgiver og til Norsk Lektorlag sentralt om at du er valgt.

Når du er registrert som tillitsvalgt hos oss, blir du invitert til våre kurs for tillitsvalgte. På kursene gir vi en grundig innføring i relevant lov- og avtaleverk. Du får også kjennskap til organisasjonen og kan knytte kontakter blant andre tillitsvalgte.

Dersom du ikke kan delta på vårt grunnkurs for tillitsvalgte umiddelbart etter at du har blitt tillitsvalgt, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i relevant lov- og avtaleverk, og at du leser deg opp om Norsk Lektorlag.

Ta gjerne en telefon til oss på sekretariatet om det er noe du lurer på: Tel. 24 15 50 00.

Hva gjør du som tillitsvalgt?

I tillitsvalgtrollen har du en unik mulighet til å være med å påvirke utviklingen på arbeidsplassen, dersom du er godt forberedt, løsningsorientert og har vilje til å samarbeide der det trengs.

Det er viktig å tenke gjennom hvordan du skal få innflytelse på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt skal du tale medlemmenes og foreningens sak. Du skal bistå medlemmer i enkeltsaker, men også jobbe framtidsrettet og politisk overfor arbeidsgiver.

Hovedavtalen bestemmer dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt, og du som er tillitsvalgt må lære disse spillereglene.

Les om og få lenke til Hovedavtalen her.

Noen oppgaver som ligger i det å være tillitsvalgt er:

 • Holde medlemsmøter hvor du informerer om viktige saker
 •  Målbære organisasjonens offisielle standpunkter
 • Formidle medlemmenes synspunkter til organisasjonen sentralt
 • Delta på tillitsvalgtkurs
 • Møte på møter når du er innkalt av arbeidsgiver
 • Møte i råd, utvalg og andre fora som du er valgt inn i
 • Ta kontakt med nyansatte og andre uorganiserte, og prøve å verve dem som medlemmer
 • Forhandle om lønn og arbeidstid
 • Ta opp saker fra medlemmene med arbeidsgiver
 • Bistå enkeltmedlemmer

Tillitsvalgtes rolle i lønns- og arbeidstidsforhandlinger

Lønns- og arbeidsvilkår står i Hovedtariffavtalen. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.

Les mer om Hovedtariffavtalen og arbeidstidsavtalen her (med lenker til avtalene).

Det skal forhandles om arbeidstid på skolen hvert år. Pass på at du som er tillitsvalgt blir involvert i prosessen på et tidlig tidspunkt. Norsk Lektorlag arrangerer kurs i arbeidstidsforhandlinger hvert år i forkant av de lokale forhandlingene.

Med ujevne mellomrom forhandles det om en lønnspott i skolene. Du bør avtale med ledelsen hvilke kriterier som skal gjelde i det lokale oppgjøret i forkant. Du bør innkalle medlemmene til møte i forkant av lokale lønns- og arbeidstidsforhandlinger.

I forbindelse med lønnsforhandlinger bør du kreve at det etableres en lokal lønnspolitikk på skolen. Deretter bør du avtale med ledelsen hvilke kriterier som skal gjelde i det lokale oppgjøret i forkant av hvert lokale oppgjør. Kriteriene må ta utgangspunkt i lønnspolitikken.

Du skal ivareta personvernet

Fagforeningsmedlemskap regnes etter personvernlovgivningen som en sensitiv personopplysning. Som tillitsvalgt må du behandle personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen.

Bygg identitet på arbeidsplassen

For å gjøre Lektorlaget som fagforening mer synlig og attraktiv, kan man bygge opp fellesskapet ved å arrangere faglige og/eller sosiale medlemsmøter, holde informasjonsmøter, snakke om saker som angår Lektorlaget i lunsjen og lignende.

Ikke ta rotta på noen

I rollen som tillitsvalgt er det viktig å huske på at du er en representant for Norsk Lektorlag og medlemmene på skolen. Du må opptre profesjonelt og ryddig, og være godt forberedt til møter med rektor.

På våre kurs pleier vi å si at du skal hjelpe rektor til å gjøre en god jobb. Det innebærer som regel ikke å ta en konfronterende linje eller å ha et ønske om å «ta rotta på» noen. Også på skolenivå er du som tillitsvalgt en del av et viktig samarbeid som baserer seg på tillit. Forvalt denne tilliten på best mulig måte, og gjør ditt for at din skole blir en god arbeidsplass.

Kurs for tillitsvalgte i september og januar

Husk at du har rett til permisjon med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs!

Norsk Lektorlag arrangerer grunnkurs for tillitsvalgte hver høst i september og hver vinter i januar. Dette gjør vi for å få fanget opp nyvalgte tillitsvalgte så fort som mulig. Vi anbefaler på det sterkeste at du deltar på dette kurset, slik at du får en grunnleggende kunnskap om organisasjonen Norsk Lektorlag, din nye rolle som tillitsvalgt og oversikt over relevant lov- og avtaleverk.

Norsk Lektorlag er opptatt av at kursopplevelsen skal være positiv både innholdsmessig og sosialt, og at de tillitsvalgte får godt med tid til å bli kjent med hverandre. Kursene blir derfor vanligvis arrangert på et hotell i Oslo-området med sosial og hyggelig middag på kveldstid. Vi dekker da opphold og transport. Under korona-pandemien jobber vi med alternative kursopplegg som ivaretar smittevern på best mulig måte.

Lykke til, og kontakt oss gjerne dersom det er noe du lurer på!

Telefon: 24 15 50 00

Epost: post@norsklektorlag.no

På bildet ser du tillitsvalgte som deltok på et politikkurs høsten 2019. Foto av Eva Rose.

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Relevante avtaler for Norsk Lektorlag
Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
Tillitsvalgt
Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.
Tillitsvalgt
Tariffordboken
Hva betyr egentlig overheng, glidning og frontfag? Tariffordboken gir deg svar.