image-9
Landsmøte

Norsk Lektorlags landsmøte

Landsmøtet er Norsk Lektorlags øverste myndighet og avholdes annethvert år.
23.
novemberkl 09.00
24.
novemberkl 16.00

NB! Klokkeslett for start og slutt kan bli noe endret.

Landsmøtet skal:

 • behandle rapport for landsmøteperioden
 • godkjenne reviderte regnskaper med eventuelle avsetninger
 • vedta overordnede styringsdokumenter
 • vedta rammebudsjett for styreperioden, herunder fastsette kontingent etter innstilling fra Sentralstyret
 • vedta endringer i vedtektene
 • vedta endringer i lønnspolitisk program og utdanningspolitisk program
 • behandle saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer
 • velge Sentralstyre med varamedlemmer. Leder og 1. og 2. nestleder velges særskilt
 • velge valgkomité etter innstilling fra Sentralstyret
 • velge revisor

Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet, må være Sentralstyret i hende senest ti uker før møtet. Saker fra lokallag og medlemmer sendes også fylkesstyre eller studentstyret, som gir sin anbefaling om den videre behandling og innstilling til vedtak. 

Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett er:

 • sentralstyrets faste medlemmer
 • fylkeslederne eller deres representant
 • valgte delegater fra fylkeslagene
 • fem studentdelegater