image-7

Velkommen til Lektorlaget!

Vi er en fagforening for universitets- og høyskoleutdannede lektorer.

Nyheter

Se alle nyheter

Har du lest disse sakene?

Hva skjer?

Gå til kalender

Nyttige artikler

Verv en kollega

Hvis du verver én eller flere kollegaer, kan du velge mellom fine vervepremier. Lektorlaget er en medlemsnær og tydelig fagforening for deg som er lektor!

Hvorfor velge Norsk Lektorlag?

  • Vi er en tydelig og uredd stemme i utdanningspolitikken.Vi er en tydelig og uredd stemme i utdanningspolitikken.
  • Vi slåss for en bedre arbeidstidsavtale og vil ha høy faglig kvalitet i skolen.Vi slåss for en bedre arbeidstidsavtale og vil ha høy faglig kvalitet i skolen.
  • Vi er en medlemsnær fagforening med en homogen medlemsmasse. Hos oss blir du hørt!Vi er en medlemsnær fagforening med en homogen medlemsmasse. Hos oss blir du hørt!
  • Vi vil øke lektorlønna slik at skolen kan rekruttere og beholde lærere med høy kompetanse.Vi vil øke lektorlønna slik at skolen kan rekruttere og beholde lærere med høy kompetanse.
  • Vi vil ha mer tid elever, til planlegging av undervisning og til vurderingsarbeid, og bruke mindre tid på byråkrati.Vi vil ha mer tid elever, til planlegging av undervisning og til vurderingsarbeid, og bruke mindre tid på byråkrati.
Bli medlem i Norsk Lektorlag!