videreutdanning

image-7
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik at kun kvalifiserte l...
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i gangene i Stortinget med statsbudsjettet for 2024 i et nett i hånda. Bilde.
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving for lektorer og lær...
To tenåringsjenter på vei til skolen. Bilde.
Utdanning
Nøkkelen ligger i kompetansekrav
Regjeringen vil at ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert. Da bør den la fagfornyelsen virke og stille kompetansekrav for undervisning i alle fag, slår Norsk Lektorlag fast.
image-5
Utdanning
Flere søkte, færre fikk tilbud om videreutdanning
6637 lærere fikk tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2023/2024 gjennom strategien Kompetanse for kvalitet. Det er 1125 færre enn i fjor.
Kvinne sitter ved skrivebord foran pc og skriver. Bilde.
Utdanning
Krever bedre rammer for etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanningsutvalgets utredning slo fast at flere må få mulighet til faglig utvikling. Utvalget foreslår blant annet å spre vikarmidlene på flere i stedet for å be om å øke budsjettet til videreutdanning. –...
Gruppebilde av administrerende direktør i Econa Nina Riibe, leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg, studentutvalgsleder i Econa Sondre Harr, visepresident i Tekna Elisabet Haugsbø og leder i Tekna student Marcus Steen Nitschke. Foto.
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Arbeid
Mindre til lærernes etter- og videreutdanning
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen penger til tiltak som skal få flere til å fullføre videregående skole. Samtidig vil regjeringen kutte i midlene til etter- og videreutdanning for lærere i skolen. – Skal...
Arbeid
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som vi mener vil kunne ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.