image-4
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Flere søkte, færre fikk tilbud om videreutdanning

6637 lærere fikk tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2023/2024 gjennom strategien Kompetanse for kvalitet. Det er 1125 færre enn i fjor.
AVRedaksjonen
22. mai, 2023

I år søkte 11.111 om videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet, hvorav 7606 søknader ble godkjent av skoleeier. I fjor var det færre søkere (10.392), men flere som ble godkjent av skoleeier, 7762.

Alle godkjente søknader i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk har blitt innvilget.

– Antallet søkere til videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk har sunket som en stein etter at regjeringen fjernet kompetansekrav i disse fagene for allmennlærere og ansatte utdannet før 2014, påpeker leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Noen av studietilbudene innen de praktiske og estetiske fagene fikk for få søkere og ble avlyst. Noen av studietilbudene i spesialpedagogikk ble fulle, som førte til at søknader ble avslått. Alle søknader i spesialpedagogikk utenfor studiekatalogen ble innvilget.

Alle skoleeiere har fått sin høyest prioriterte søknad godkjent, skriver Utdanningsdirektoratet.

Ordningen treffer ikke lektorer

– Norsk Lektorlag er kritiske til denne ordningen fordi våre medlemmer opplever at de ikke blir prioritert av skoleeier. Dermed er det færre som søker, fordi de opplever at det ikke er noe vits. Slik denne ordningen er nå, treffer den i liten grad lektorene i videregående opplæring som fra før møter minstekravene til formell kompetanse, sier Nyhuus.

I behandlingen av søknadene har direktoratet tatt hensyn til den totale budsjettrammen for videreutdanning for lærere studieåret 2023/2024, og til kapasiteten på studietilbudene.

Etterlyser kunnskap om skoleeiers prioriteringer

960 søknader er avslått, i hovedsak på grunn av at søknaden var lavt prioritert av skoleeier. Andre grunner til avslag er at studietilbudet fikk for få søkere slik at det ble avlyst, eller at det fikk for mange søkere slik at ikke alle fikk plass.

– Vi trenger mer kunnskap om skoleeieres prioriteringer og mulige årsaker til at lærere ønsker videreutdanning eller ikke, sier Nyhuus.

Tidligere søkertall:

2022: 5653 fikk tilbud om videreutdanning, av 7762 søknader som skoleeier godkjente. (10.392 søkte)

2021: 7099 fikk tilbud om videreutdanning, av 8085 godkjente søknader fra skoleeier. (11.149 søkte)

2020: 5775 fikk tilbud om videreutdanning, av 7876 godkjente søknader. (11.483 søkte)

2019: 6843 fikk tilbud om videreutdanning, av 8107 godkjente søknader. (11.471 søkte)

2018: 7207 fikk tilbud. (10.335 søkte)

2017: 6840 fikk tilbud. (9627 søkte)

2016: 5617 fikk tilbud.

2015: 5300 fikk tilbud.

Les også:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetansevidereutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...