image-6
Arbeid

1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år

Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
AVRedaksjonen
13. mai, 2022

I år søkte 10.392 lærere og lektorer om videreutdanning gjennom den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet. Nesten 7800 fikk godkjent sin søknad av skoleeier, og av disse får 5653 tilbud. Det er det laveste antallet siden 2016.

– Norsk Lektorlag oppfordrer myndighetene til å bli mer opptatt av å beholde kvalifisert arbeidskraft. Man bør øke budsjettrammene for videreutdanning og gi lektorene faktisk anledning til videreutdanning innenfor sine fagområder. Ønsket om kunnskap må være tydelig fra og i skolen, både som utdanningsinstitusjon og arbeidsplass, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.  

I behandlingen av søknadene skriver direktoratet at de har tatt hensyn til budsjettrammen for videreutdanning for lærere studieåret 2022/2023, og til kapasiteten på studietilbudene. Skoleeiers prioritering av enkeltsøknader er fulgt så langt det har vært mulig.

2109 søknader er avslått, de fleste fordi søknaden var lavt prioritert av skoleeier. I en medlemsundersøkelse Norsk Lektorlag gjennomførte i 2017 svarte 70 prosent at deres søknad blir nedprioritert av skoleeier.

– Vi har kritisert denne ordningen fordi den i liten grad treffer lektorene i videregående opplæring som møter minstekravene til formell kompetanse. Også lektorer trenger å holde seg faglig oppdatert, men deres søknader blir gjerne nedprioritert av skoleeier, sier Nyhuus.

Flere tilbud innen spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag

Nær 1000 lærere har fått tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk, som er 400 flere enn i fjor. Også innen praktiske og estetiske fag er det en økning: 450 lærere får tilbud om videreutdanning innen praktiske og estetiske fag. Det er en økning på 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Utdanningsdirektoratet skriver at de har innvilget alle godkjente søknader i matematikk, engelsk, og norsk.

Regjeringen skriver at nedgangen i antall søknader om videreutdanning i matematikk, engelsk og norsk har gått ned fordi regjeringen vil fjerne kompetansekravene i disse fagene for lærere utdannet før 2014.   

Det er færre som søkte om videreutdanning i år enn de to foregående årene: Totalt 10.392 søkte i år, mot 11.149 i fjor og 11.471 i 2020.

–Kompetansekravene skulle få skoleeier til å sørge for at undervisningsansatte fikk muligheten til å ta videreutdanning. Norsk Lektorlag mener det er til det beste for elevenes læring å ha kompetansekrav også for lærere utdannet før 2014, sier Nyhuus.

Tall fra tidligere år

  • I 2020 fikk 5775 tilbud om videreutdanning etter Utdanningsdirektoratets behandling, ut fra 7876 søknader som ble godkjent av skoleeier.
  • I 2019 fikk 6843 lærere tilbud om videreutdanning. 8107 hadde fått sin søknad godkjent av skoleeier.
  • I 2018 fikk 7207 tilbud.
  • I 2017 fikk 6840 tilbud.
  • I 2016 fikk 5617 tilbud.
  • I 2015 fikk 5300 tilbud.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
kompetansevidereutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.