image-7
Arbeid

Tips til deg som søker videreutdanning

Dette må du passe på når du skal søke videreutdanning. Videreutdanning med studiestart til høsten har frist 1. mars.
AVRedaksjonen
03. januar, 2024

Videreutdanning med redusert stilling eller i tillegg til full jobb? 

Får du videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet, kan du bruke gode praktiske og økonomiske ordninger der staten, skoleeier og deltakeren deler på regningen. Deltakeren bidrar gjennom arbeidet. 

I vikarordningen får du fri fra arbeidsoppgavene dine for å studere. Du beholder lønnen din, og skoleeier får vikarmidler.

I stipendordningen tar du videreutdanningen på toppen av vanlig jobb og mottar et stipend ved fullført videreutdanning. Dette passer best for de som er mest motivert for videreutdanning.

Få en skriftlig avtale og sjekk bindingstid

Les retningslinjene nøye i god tid før videreutdanningen tar til, og pass på å få en skriftlig avtale om det som skal avtales lokalt. Vær oppmerksom på at skoleeier kan ha en bindingstid på opp imot to år for dem som får permisjon. Det vil si at du må jobbe hos arbeidsgiver i inntil to år etter du er ferdig med utdanningen før du kan si opp.

Sjekk avtaleverket hos din arbeidsgiver før du begynner på en videreutdanning. Her kan tillitsvalgt hjelpe deg. 

Regler for når og hvordan

Arbeidsmiljøloven gir deg rettigheter til yrkesrelatert etter- og videreutdanning, og har kjøreregler for når du kan få permisjon og hvordan du må varsle dette til arbeidsgiver. 

Har du jobbet i minst tre år og vært ansatt hos arbeidsgiver i minst to år, har du rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Merk at loven sier at «Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer».

Du har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen. Det skal også ha gått minst ett år fra den forrige permisjonen begynte, unntatt om du skal ha permisjon for kurs som varer under én måned.

Du må gi arbeidsgiver skriftlig varsel hvor du opplyser om utdanningens faglige innhold, relevansen for yrket ditt, hvor lenge den varer og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon.

Hvis arbeidsgiver mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt og avslår permisjonssøknaden din, skal du få skriftlig beskjed snarest mulig og senest innen seks måneder. Dersom varslet permisjon er kortere enn seks måneder, skal du få beskjed innen tre måneder etter at du søkte. Er permisjonen kortere enn én måned, skal du få beskjed innen to måneder.

Videreutdanning utenom statlige ordninger

Medlemmer i Norsk Lektorlag er høyt utdannede og verdsetter faglig utvikling høyt. Mange ønsker å videreutdanne seg på eget initiativ for å få det faglige påfyllet de sårt mangler. Vårt råd er at du uansett legger frem dine planer om videreutdanning for rektor. Samarbeid med arbeidsgiver i forkant kan gi deg utdanningspermisjon og fri til lesedager og eksamen gjennom avtaleverket.

Vil du vite mer? 

Medlemmer kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller sekretariatet i Norsk Lektorlag for å få råd.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Er du et offer for fedrekvotefellen?
Har du hatt foreldrepermisjon de siste årene etter mors ulønnede permisjon? Les mer for å sjekke om du har blitt utsatt for fedrekvotefellen.
Arbeid
Mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer
– Lektorlaget har lykkes å få på plass tydeligere prinsipper for hvordan såkalt teknisk undertid skal håndteres for å gi mer forutsigbar arbeidstid. Dette er viktig for medlemmene våre, sier Helle Chr...
Arbeid
Enighet med KS om hovedavtale
Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.