opplæringsloven

image-10
Arbeid
Utydelig forslag om fysisk inngripen i skolen
Lektorer og lærere har samme rett til et forsvarlig arbeidsmiljø som ansatte ved andre arbeidsplasser. Forslaget om regler for avverging og inngripen er ikke tydelig nok, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget,...
Stortingssalen sett ovenfra. Bilde.
Utdanning
Stortinget vedtar ny opplæringslov
Regjeringen får i oppgave å komme med forslag om endring i reglene for tilsetting av lærere. – Det er veldig bra at komiteens innstilling understreker viktigheten av at elevene møter en kvalifisert lærer i klasserommet, ...
Fire elever løper i en gang på en skole. Bilde.
Utdanning
Vi trenger fraværsgrensen
Arbeiderpartiet har vedtatt at de vil fjerne fraværsgrensen. – Norsk Lektorlag vil beholde fraværsgrensen, siden den fungerer etter hensikten: å redusere udokumentert fravær og skulk, sier Lektorlagets leder Helle Christ...
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Arbeid
Loven må kvalitetssikre skolen
Den omfattende opplæringsloven er til muntlig høring i Stortinget. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus understreket overfor Stortinget betydningen av kvalifisert undervisning og retten til en trygg arbeidsplass i sk...
image-0
Lektorbloggen
Elever lærer best i klasserommet
Fjernundervisning må ikke bli en hvilepute for politikere som ønsker å spare penger.
image-7
Utdanning
Smutthullet i opplæringsloven må tettes
– Kunnskapsministeren må sørge for å tette smutthullet i opplæringsloven som gjør at kommuner og fylkeskommuner i dag ansetter ukvalifiserte for å undervise i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag,...
Utdanning
Seks krav til ny opplæringslov
Opplæringsloven skal vedtas i Stortinget denne våren. – Politikerne har et stort ansvar og kan gjennom ny opplæringslov sikre en god fellesskole i hele landet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
Arbeid
Loven må være tydelig om krenkelser
Norsk Lektorlag har gitt Kunnskapsdepartement innspill om opplæringslovens kap. 9a. – Norsk Lektorlag er særlig opptatt av at det i lovarbeidet blir tydeligere hva en krenkelse er og ikke er, og hva som er skolens ansvar...
Arbeid
Ny opplæringslov bør sikre kvalitet i skolen
Opplæringsloven er styringsverktøyet i lektorenes arbeidshverdag, og nå skal den revideres. – Vi ønsker at loven skal stille krav om at opplæringen er faglig og pedagogisk forsvarlig, og sikre kvalifiserte lærere i alle ...