Leder i Lektorlaget Helle Christin Nyhuus og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) foran Stortinget. Bilde.
Leder i Lektorlaget Helle Christin Nyhuus og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) foran Stortinget 5. juni 2024.
Arbeid

Lektorlaget reddet lektortittelen

Lektorlaget har fått gjennomslag for å bevare lektortittelen. – Vi er veldig glade for at vi har blitt lyttet til i denne viktige saken, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
AVRedaksjonen
06. juni, 2024

Stillingstitlene for undervisningspersonalet i forskriftene til opplæringsloven, adjunkt, lærer og lektor, ble foreslått fjernet. I høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet var argumentene at «det er unødvendig å regulere anbefalinger til bruk av stillingstitler i forskriften, da forskriften skal omtale rettigheter og plikter. For det andre er innplassering i stilling et arbeidsrettslig forhold, som reguleres av hovedavtalen.»

– Lektorlaget reagerte sterkt på forslaget, og har vært tydelig i sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er en svært dårlig idé å fjerne stillingstitlene med et pennestrøk, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

Synliggjør kompetanse

Hun peker på at det vil være uheldig å overlate stillingstitler til tariffavtalene.

– Det er viktig at man synliggjør hvem som skal undervise i skolen og hva slags kompetanse de har gjennom stillingstitlene. Dette er særlig viktig fordi det er så vanlig å omtale alle som lærere uansett om man er kvalifisert eller ei, sier hun.

Signal til de kvalifiserte

Det er ikke første gang at det er blitt foreslått fjerne stillingstitlene i skolen. I 2013 lå et lignende forslag på bordet, men daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen ble overbevist den gang også av Lektorlaget om å beholde stillingstitlene.

– Lektorlagets budskap til departementet har vært at å fjerne stillingstitlene er et dårlig signal til de kvalifiserte som jobber i skolen. Både politikerne og myndighetene må heie frem lærerstatusen og kravene til kvalifikasjoner i skolen, og ta eierskap til stillingstitlene i skolen, sier Nyhuus.

Denne uken ble forskriftene til opplæringsloven vedtatt, og Lektorlaget kunne lese at stillingstitlene ikke ble strøket likevel.

– Dette er svært gode nyheter, og vi er fornøyde med at vi er blitt lyttet til i denne saken. Lektortittelen er identitetsskapende. Det er bred politisk og faglig enighet om at godt kvalifiserte lektorer og lærere er helt sentralt for å kunne ha en god skole, sier Nyhuus.

Møtte kunnskapsministeren

Nyhuus møtte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun utenfor Stortinget onsdag 5. juni.

Nordtun bekrefter at Lektorlaget har stått på i saken og at titler er viktige.

– Vi har hatt et veldig trykk fra Helle i Lektorlaget, og det er innspill som har betydd mye. Det er jo et poeng med titler som sier noe om hvilken kompetanse man innehar, sier Nordtun.

Kunnskapsministeren uttrykker at det er en gledens dag at loven nå krever lærerutdanning for å kunne bli ansatt som lærer. Hun bekrefter at det skal følges nøye med på hvordan kommunene håndhever dette.

Her har vi flere rapporteringsordninger, sier Nordtun.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
kompetanseopplæringsloven

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell
Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Le...
Nyheter
– Steng bakdøra til klasserommet for godt
– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.
Arbeid
Skal undersøke mobilbruk i arbeidslivet
Mange lektorer opplever at skolen har uklare eller ingen retningslinjer for bruk av privat mobiltelefon i jobben. Nå skal arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene starte et arbeid for å se på utfor...