image-3
Foto: Fartein Rudjord
Utdanning

– Steng bakdøra til klasserommet for godt

– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.
AVRedaksjonen
18. april, 2024

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus var klar i høringen 18. april om endringer i opplæringsloven om kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen.

Hun understreket tre hovedpoenger for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget:

  • Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer uten vilkår.
  • Tydeliggjør hva lærers faglige ansvar for opplæring innebærer, og tydeliggjør omkostningene ved lærers veiledningsplikt for ufaglærte i undervisningsstillinger, om det vedtas.
  • Gi lærer mulighet til å gripe inn i grensesettingssituasjoner for å skape ro i klasserommet.

Les hele Lektorlagets skriftlige innspill her (pdf)

Se Nyhuus’ innlegg i den muntlige høringen her (lenke til Stortingets nett-tv)

Ønsker tydeligere kompetansekrav

Lektorlaget mener departementets foreslåtte endringer i loven om kompetansekrav, er marginale.

– Elefanten i rommet er de ufaglærte i skolen – de som ansettes for et år om gangen, uten vilkår om at de skal kvalifisere seg faglig eller pedagogisk. Mine kollegaer blir i august hvert år satt til å være likeverdige kollegaer med nyansatte som samme vår ble uteksaminert med generell studiekompetanse. Mine kollegaer pålegges et dobbelt undervisningsansvar. En arbeidsgiver som tenker økonomi fremfor faglig kvalitet, vil selvfølgelig bruke denne muligheten. Disse nyansatte er ikke lærere, og dere bør sørge for at de ikke blir ansatt som det, understreket Nyhuus.

–Vi ønsker en mer omfattende endring i loven, ved at bakdøra for ufaglærte inn i klasserommet stenges for godt og erstattes av tiltak som sikrer elevene. Det er våre ambisjoner, sa hun.

Kunnskapsdepartementet foreslår:

  • å innføre regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen.
  • å lovfeste et krav om relevant lærerutdanning i hovedregelen om ansettelse i lærerstilling. Samtidig vil man videreføre reglene om midlertidig ansettelse, men med endringer som skal fremheve at ansettelse på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning bør vurderes før annen midlertidig ansettelse.
  • å tydeliggjøre i opplæringsloven at det kun er de som er ansatt i en lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

Må si hva det faglige ansvaret innebærer

– Vi støtter at lærers faglige ansvar for opplæringen fremgår direkte av loven. Vi ber også om at loven skal tydeliggjøre hva det faglige ansvaret innebærer. Lovproposisjonen tydeliggjør ikke omkostningene ved at læreres veiledningsplikt for ufaglærte legges inn i § 17-6 annet ledd, sa Nyhuus.

Lektorlaget ber Stortinget legge til at det faglige ansvaret også skal innebære å forberede og følge opp opplæringen, og at faglig ansvar som hovedregel innebærer å være til stede med elevene i opplæringen.

Lektorlaget har også spilt inn at opplæringsloven må definere undervisning, slik at aktiviteter utenfor faglærers pedagogiske opplegg ikke kan erstatte undervisningen. Lektorlaget har foreslått at undervisning kan defineres som en lektor eller lærers opplæring av og arbeid sammen med elever som:

  • tar utgangspunkt i fagets læreplan
  • er en del av underviserens pedagogiske opplegg
  • medfører for- og/eller etterarbeid

og danner grunnlag for vurdering i faget.

Støtter forebyggingsplikt for skoleeier

– Lektorlaget vil ha en trygg skole og en trygg arbeidsplass, sa Nyhuus.

Lektorlaget støtter å lovfeste at skoleeier skal sørge for løpende og systematisk arbeid for å unngå at det oppstår situasjoner med fysiske inngrep mot elever.

–Lektorlaget støtter videre at skolens omsorgs- og oppdrageransvar tydelig presiseres i den foreslåtte lovteksten. Imidlertid er forslaget om regler for avverging og inngripen fortsatt ikke tydelig nok, sa Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
kompetanseopplæringsloventrygg arbeidsplassundervisningvold

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Skal lede Lektorstudentene
Natalie Woldengen har tatt over stafettpinnen som leder i Lektorstudentene. Med seg som nestleder får hun Anne Aurora Ekeland Bjørkly. De vil jobbe for å forbedre lektorstudiene.
Utdanning
Bør ikke gi dispensasjon fra karakterkrav for opptak til lærer- og lektorutdanningene  
–Vi er fornøyde med at regjeringen vil beholde karakterkrav for å bli lektor eller lærer. Vi er imidlertid svært skeptiske til at det åpnes opp for dispensasjon fra kravene lokalt, sier Helle Christin...
Utdanning
Roser regjeringen for russetiltak
Lektorlaget ønsker regjeringens tiltak for å endre russefeiringen velkommen. – Regjeringen tør å være de voksne i rommet som sier at slik kan vi ikke ha det. Lektorlaget har jobbet i svært mange år fo...