Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Arbeid

Loven må kvalitetssikre skolen

Den omfattende opplæringsloven er til muntlig høring i Stortinget. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus understreket overfor Stortinget betydningen av kvalifisert undervisning og retten til en trygg arbeidsplass i skolen.
AVRedaksjonen
21. april, 2023

Torsdag 20. april deltok Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus i muntlig høring i Stortinget om forslag til ny opplæringslov.

– Opplæringsloven er det viktigste instrumentet for kvalitetssikring av fellesskolen. Vi savner lovens beskyttelse av lærer- og lektortittelen, sa hun til Stortinget.

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til 895.000 elever og lærlinger og arbeidshverdagen til 95.000 lektorer og lærere. Loven er på over 700 sider. Norsk Lektorlag har gitt innspill og tilbakemeldinger til den nye loven i flere omganger over flere år.

Den muntlige høringen fortsatte 24. april. Det er forventet at loven skal behandles i Stortinget 1. juni.

Her kan du se Nyhuus’ muntlige høringsinnspill i utdannings- og forskningskomiteen:

Kvalifisert undervisning i alle klasserom

Norsk Lektorlag har lenge jobbet for å fremme kompetansekrav på alle trinn i alle fag.

– Elevene har behov for lærere med fagkompetanse i faget – uavhengig av hvor de bor, og hvilke fag de tar. Bedre studieforberedte elever er også et mål for fullføringsreformen, og da må kvalifikasjonskravene skjerpes. Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil bruk et ekstra år for å se på tilsettingskrav og unntakene fra dem. Vi må involveres, og unntakene må fjernes, sa Nyhuus i høringen.

Kunnskapsdepartementet går en ny runde med lærerorganisasjonene og kommunesektoren for å se nærmere på kravene som gjør det mulig å ansette, på vilkår, folk i undervisningsstillinger som ikke er kvalifiserte.

Fjernundervisning er kun en nødløsning

Nyhuus advarte mot forslaget om å åpne for bredere adgang til fjernundervisning.

– Aktiv deltakelse i et klasserom gir de beste vilkårene for læring. Fjernundervisning var og bør fortsatt være en nødløsning, også for elever i videregående opplæring, sa hun.

Norsk Lektorlag frykter økonomisk innsparing vil bli driveren for fjernundervisning.

– Stortinget må sikre at valget av fjernundervisning må baseres på en faglig-pedagogisk vurdering om hva som vil gi god opplæring til den aktuelle elevgruppen i faget.

Faglærer som fagperson

Norsk Lektorlag støtter prinsippet om elevmedvirkning. Men elevmedvirkningen kan ikke være vilkårsløs, understreket Nyhuus. 

– Faglærer må legitimeres som fagpersonen, den som faktisk har kunnskap om hvordan kunnskap utvikles. Faglærer må manøvrere når enkeltelevers ønsker og behov står i motsetning til fellesskapets. For fellesskapet i undervisningsgruppene vokser og blir stadig større. 

Det blir stadig oftere 35-36 elever i en klasse på videregående skole. Norsk Lektorlag mener begrepet «trygt og pedagogisk forsvarlig» ikke fungerer som ramme for gruppestørrelse.

Rett til et trygt arbeidsmiljø i skolen

Nyhuus trakk frem retten til et trygt arbeidsmiljø – også i skolen.

– Fag- og kontaktlærere har tjenstlig behov for informasjon om eksempelvis tidligere voldshendelser. Personvern må ikke settes over skolens behov for å få nødvendig informasjon for å sikre retten til et trygt og godt arbeids- og skolemiljø.

I innspill til ny opplæringslov er Norsk Lektorlag særlig opptatt av:

  • Det må stilles forsvarlighetskrav i loven for å sikre både faglig og pedagogisk kvalitet i opplæringen.
  • Hva som er en pedagogisk forsvarlig og trygg gruppestørrelse må defineres
  • Vi støtter ikke utvidet adgang til fjernundervisning.
  • Hva som er lovlig inngripen for en lærer, for å avverge skade, må defineres tydeligere.
  • Vi støtter forslaget om kompetansekrav for spesialundervisning.
  • Lærerens rettssikkerhet i klagesaker må trygges.

Norsk Lektorlags høringsuttalelser til forslag til ny opplæringslov:

Les også:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
fjernundervisningkompetanseopplæringsloventrygg arbeidsplass

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...