Skolesekker i et klasserom. Bilde.
Arbeid

Regler for fysisk inngripen på høring

Kunnskapsdepartementets forslag til regler for fysisk inngripen skal styrke lærernes mulighet til å gripe inn også når det ikke er fare for fysisk skade. – Lovforslaget hjelper lærerne med å ivareta hele elevgruppen ved å stoppe verbal utagerende atferd, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
21. juni, 2024

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil endre opplæringsloven og privatskoleloven for å styrke lærernes mulighet til å gripe inn også når det ikke er fare for fysisk skade. Derfor sender Kunnskapsdepartementet nå et forslag til regler for fysisk inngripen på høring.

– Lektorlaget er fornøyd med at regjeringen ønsker å tydeliggjøre lærernes rammer for å sikre alle elever god undervisning, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

– Lærerens rolle er å være en trygg voksenperson som skaper et godt skolemiljø for alle. Trakasserende oppførsel kan være svært ødeleggende for den enkelte og for hele gruppen, sier hun.

Les hele forslaget her (ekstern lenke)

En terskel for når man skal kunne gripe inn vil være at planlagt opplæringsaktivitet ikke kan gjennomføres, skriver departementet og gir noen eksempler:

  • En elev stenger for inngangen til klasserommet og nekter å flytte seg etter gjentatt tilsnakk.
  • En elev skrur av og på lyset gjentatte ganger.
  • En elev skriker uavbrutt eller på annen forstyrrende måte forstyrrer med høy lyd og nekter å avslutte forstyrrelsen.

– Lovforslaget hjelper lærerne med å ivareta hele elevgruppen ved å stoppe verbal utagerende atferd både med omsorg for hele gruppen, men også til den enkelte eleven som utagerer, sier Nyhuus.

Hun understreker at målet er trygge klasserom for alle.

–Det krever aktiv innsats hver dag. Iblant må lærere likevel kunne gripe inn for å beskytte undervisningen og læringsmiljøet.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fysisk inngripenopplæringsloventrygg arbeidsplass

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Lektorlaget reddet lektortittelen
Lektorlaget har fått gjennomslag for å bevare lektortittelen. – Vi er veldig glade for at vi har blitt lyttet til i denne viktige saken, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
Arbeid
Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell
Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Le...
Nyheter
– Steng bakdøra til klasserommet for godt
– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.