læremidler

image-6
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Illustrasjonsfoto av elever og en lærer som skriver på datamaskin. Foto: Istock.
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ikke et mål i seg selv...
image-6
Arbeid
Elever og lærere trenger oppdaterte læremidler
5 av 10 lektorer sier det er vanlig med utdaterte læremidler på deres skole. Norsk Lektorlags sentralstyre og fagpolitiske utvalg er bekymret for situasjonen med læremidler i skolene etter fagfornyelsen.
image-1
Arbeid
Lektorlaget utfordrer ny regjering til å legge mer penger i skolen
Forslaget til statsbudsjett følger opp fullføringsreformen med over 800 millioner kroner til tiltak som skal bidra til at 9 av 10 skal fullføre videregående. Samtidig er det ikke satt av penger til nye læremidler. – Fagf...
image-9
Lektorbloggen
Ka skal me læra av?
Alle fag i skulen har fått nye læreplanar, men kva skjer med lærebøkene?
image-4
Arbeid
Fagfornyelsen: Halvparten har gamle læremidler
Altfor få har fått nye læremidler med fagfornyelsen denne høsten. For halvparten av lektorene i Norsk Lektorlags læremiddelundersøkelse er det vanlig å undervise med gamle læremidler.
Arbeid
Første evalueringsrapport om fagfornyelsen er lansert
Fra august 2020 ble nye læreplaner tatt i bruk i skolen. I begynnelsen av oktober kom den første evalueringsrapporten av fagfornyelsen.
Lektorbloggen
Skal vi skrote lærebøkene?
Mange har spådd lærebokas død, men den er seiglivet.
Lektorbloggen
Kartene som forvant
På ett eller annet tidspunkt besluttet noen at klasserommet ikke trenger kart. Men i en tid hvor sannhet er subjektivt og fakta ideologisk trengs kartet for å oppøve respekt for de som har levd, elsket, dødd og gjort så ...