En lærer hjelper elever med noe på en laptop-skjerm. Bilde.
Arbeid

4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler

Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp av læremidler ofte blir en salderingspost, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
04. november, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det er to år siden innføringen av fagfornyelsen startet. Norsk Lektorlag får fortsatt tilbakemeldinger fra medlemmer som må bruke læremidler som hører til utgåtte læreplaner. Lektorene ender opp med å bruke ekstra tid på å finne relevante læremidler og læringsressurser.

I Norsk Lektorlags læremiddelundersøkelse blant medlemmene svarer cirka 60 prosent at skolen har kjøpt inn oppdaterte læremidler i sine fag. Men 3 av 10 svarer det kun gjelder for noen av fagene de underviser i. 11 prosent svarer at det ikke er kjøpt inn læremidler i det hele tatt.

– Det er flere som har fått tilgang til oppdaterte læremidler sammenlignet med høsten 2020. Da svarte 4 av 10 at det ikke var kjøpt inn læremidler. Likevel er vi langt fra i mål når så mange som 40 prosent svarer at de fortsatt ikke har oppdaterte læremidler i enkelte fag, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Penger må følge politikken

Lektorlagslederen peker på at vi er inne i det tredje undervisningsåret siden fagfornyelsen trådte i kraft. 

– Denne undersøkelsen viser at penger må følge politikken. Midler må øremerkes slik at de ikke blir borte. Det ble øremerket penger til innkjøp av læremidler i grunnskolen etter fagfornyelsen, men ikke for videregående opplæring. Det er uforståelig, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag har gitt innspill til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 at det er for tidlig å fase ut øremerking penger til læremidler, og at en må øremerke penger også til innkjøp av læremidler til videregående opplæring.

45 prosent av respondentene i Lektorlagets undersøkelse bekrefter at skolen har planer om å anskaffe læremidler i dette skoleåret som er tilpasset nytt læreplanverk. 25 prosent er usikre.

– Vi frykter at dersom midlene ikke er øremerket, så blir det ikke prioritert. Det at 25 prosent av respondentene er usikre på skolens planer, gjenspeiler den krevende økonomiske situasjonen skolene står i. Det viser også at lektorene og lærerne ikke alltid blir involvert i innkjøpsprosessen, sier Nyhuus. 

Må ha innflytelse på innkjøp av læremidler

Norsk Lektorlag mener at den som underviser, skal kunne påvirke valg og bruk av læremidler i faget.

– Undersøkelsen bekrefter at det er stor forskjell blant våre medlemmer i hvilken grad av innflytelse lærerne har over valg og innkjøp av læremidler. Cirka halvparten svarer at de ønsker mer valgfrihet i valg av læremidler for sine fag, sier Nyhuus.

Om undersøkelsen:

Norsk Lektorlags læremiddelundersøkelse er gjennomført i oktober 2022. Responsrate 33 % (N=1586).

På spørsmål om det er kjøpt inn oppdaterte læremidler etter fagfornyelsen, svarer respondentene i 2022:

  • Ja: 58,5%
  • Kun for noen av mine fag, ikke alle: 27,1%
  • Nei: 11,7%
  • Vet ikke: 2,7%

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
budsjettlæremidler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...