En elev sitter ved pulten sin og leser i en bok. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Etterlyser midler til videregående opplæring

Regjeringen bevilger mer penger til lærebøker i grunnskolen i revidert statsbudsjett. – Det er bra at regjeringen ser at fagfornyelsen trenger mer ressurser, men igjen overser man videregående opplæring. Det er uholdbart, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
11. mai, 2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lagt frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Allerede forrige uke fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at regjeringen vil bevilge mer til læremidler i grunnskolen i revidert budsjett.

Regjeringen vil sette av 150 millioner kroner til «en ekstra satsing på læremidler og implementering av fagfornyelsen i grunnskolen» fordelt som følger:

  • 115 millioner kroner til et ettårig øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler til elever i grunnskolen.
  • 30 millioner til kompetansebyggende tiltak for å bidra til å styrke skolenes kompetanse til å ta i bruk de nye læreplanene i fagfornyelsen.
  • 5 millioner til utvikling av samiske læremidler.

Overser videregående opplæring – igjen

–Det er bra at regjeringen ser at implementeringen av fagfornyelsen fortsatt trenger penger til oppdaterte læremidler, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

– Norsk Lektorlag er imidlertid svært kritisk til at man nok en gang overser videregående opplæring. Det er uholdbart. At mange videregåendeelever må bruke utdaterte læremidler, henger ikke sammen med regjeringens mål om at flere skal fullføre videregående. Her må Stortinget ta grep, understreker hun.

Nyhuus minner om at det fremdeles er store forskjeller mellom skoler i tilgangen til oppdaterte læremidler.

– Videregående opplæring fikk aldri øremerkede penger til nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Å undervise etter nye læreplaner er mer arbeidskrevende om en ikke har tilgang til oppdaterte læremidler, påpeker lektorlagslederen.

Må lage læremidler selv

Lektorlaget får tilbakemeldinger om at stadig flere skoleeiere og rektorer legger opp til at lærere og elever ikke får tilgang til kvalitetssikrede læremidler.

– Lærerne må bruke ekstra tid på å selv lage, finne og sette sammen læringsressurser. Dette merarbeidet tar ekstra tid og blir i hovedsak ikke godtgjort, sier Nyhuus.

Hun understreker at underviseren må ha reell påvirkning på valg og bruk av alle typer læremidler, som ekskursjoner, digitale læremidler og lærebøker på papir.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge:

  • 6 millioner kroner til et utvalg som skal samle kunnskap om hva skjermbruk gjør med helsen, læringen og livskvaliteten til barn.
  • 10 millioner kroner til Statped for å styrke læremiddeltilbudet til elever med særskilte behov for tilrettelegging, blant annet blinde, døve og tegnspråklige elever.
  • 5 millioner kroner til å sikre smale, spesialiserte og små utdanninger innenfor spesialpedagogikk.
  • 20 millioner kroner til tiltak som skal bidra til bedre bemanning og høyere kompetanse i barnehage og skole når det gjelder nyankomne barn og elever fra Ukraina.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenlæremidler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...