Arbeidsforhold

Kan jeg ha ekstrajobb ved siden av full jobb i skolen?

JUNI, 2020

SVAR: 

Om en ansatt kan ha ekstrajobb (bierverv) ved siden av sin hovedstilling, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Bierverv er arbeidstakers arbeid i fritiden. Dette er relevante momenter å vurdere for arbeidsgiver: 

  • Den ansatte kan ikke ha ekstrajobb (bierverv) som gjør at han eller hun ikke kan utføre sitt arbeid tilfredsstillende. 
  • Den ansatte kan ikke ha ekstrajobb som ikke er forenlig med de tillitskrav som stillingen forutsetter. 
  • Ekstrajobben kan ikke være i konkurranse med arbeidsgivers virksomhet.  Som hovedregel kan ikke bierverv drives i arbeidstiden.

Hvis du har en ekstrajobb (bierverv) som kan komme i konflikt med din arbeidsgivers interesser, kan arbeidsgiver kreve at du melder fra om arten og omfanget.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler