Arbeidstid

Har jeg ferie til gode hvis jeg er syk i skolens vinterferie, høstferie eller juleferie?

JUNI, 2020

SVAR: 

Undervisningspersonale (lektorer, adjunkter og lærere) avvikler hele ferien de har krav på etter ferielov og tariffavtale i juli måned. Lærere har like stor arbeidsbyrde som andre stillinger, men må utføre arbeidet komprimert utenom elevenes ferier.

Skolens juleferie, høstferie og vinterferie er formelt sett likevel ikke feriedager, men såkalt undervisningsfri, eller det mange kaller for avspasering. Sykdom disse dagene gir derfor ikke rett på erstatning av fridager etter ferielovens bestemmelser.

Men hvis du har hatt ferie til overs som du på forhånd har avtalt med arbeidsgiver at du skal avvikle i en periode med undervisningsfri, for eksempel i julen, kan du likevel ha rett til å få disse feriedagene erstattet, det vil si utsatt eller overført til neste år. Reglene i ferielovens § 9 om fremsetting av krav og dokumentasjon gjelder også her, se egen artikkel om disse reglene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler