Arbeidstid

Hvordan betales lærere for foreldremøter på kvelden?

JUNI, 2020

Hvordan skal lærere få betalt for foreldremøter som legges på kveldstid utenfor rammen av kravet til tilstedeværelse?

SVAR:

Et foreldremøte på kveldstid kan være omdisponering av arbeidstid.

  • Overtid: Skal kveldsmøte regnes som overtid, må de ytre rammene for arbeidstid på skolen den dagen være 9 timer eller mer. Da skal du betales ordinær timelønn pluss 50 prosent.
  • Delt dagsverk: Hvis det er en lengre pause mellom ordinær arbeidstid på skolen og tidspunktet foreldremøtet starter, kan det utløse tillegg for delt dagsverk. Kompensasjonen for delt dagsverk er én timelønn. Husk at dersom foreldremøtet varer etter klokken 17.00, har du rett til kveldstillegg på 26 kroner per time.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler