Arbeidstid

Mister jeg avspasering ved fødselspermisjon?

JUNI, 2020

Jeg er gravid og skal snart ut i fødsels- og foreldrepermisjon. Mister jeg retten til avspasering jeg har opptjent i løpet av skoleåret så langt, hvis avspaseringsukene ligger i min permisjonstid?

SVAR:

Ja, hvis du med avspasering mener perioder med undervisningsfri i elevenes ferie, har du ikke rett til utsatt foreldrepermisjon.

Periodene lærere har undervisningsfri i elevenes vinterferie, høstferie, og juleferie kalles ofte for avspasering, for å understreke at dette ikke er ferie. Det er likevel ikke avspasering i juridisk forstand, der heter det «undervisningsfri periode».

Perioder med undervisningsfri utsetter ikke foreldrepermisjon slik den lovbestemte ferien gjør. Du kan heller ikke kreve gjeninntreden for å formelt være i arbeid i de undervisningsfrie periodene, for å deretter fortsette foreldrepermisjonen etter en slik periode.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler