Ferie

Hvordan reguleres ferie ved redusert stilling over 60 år?

JUNI, 2020

Jeg er over 60 år, og vil kombinere pensjon og arbeid som lektor i 40% stilling.  Er det riktig at antall feriedager reduseres tilsvarende slik at jeg istedet for fem ekstra feriedager i full stilling, nå kan ta ut to ekstra feriedager på dager hvor jeg normalt skulle ha jobbet?  

Jeg lurer også på reglene for ferie som overføres fra året før. Fordi jeg var sykmeldt mesteparten av fjoråret fikk jeg ikke avviklet ekstra ferie da, og får overført 4 feriedager til i år. Reduseres disse overførte dagene også tilsvarende min stillingsprosent, eller kan jeg ta dem ut som enkle feriedager på dager som jeg normalt vil ha undervisning? 

SVAR:

Alle arbeidstakere har uansett stillingsstørrelse krav på samme antall dager feriefritid etterferieloven/ tariffavtalen. I KS/ Oslo kommune avvikles ferie for undervisningspersonale i juli.

Arbeidstaker over 60 år har rett til 5 ekstra feriedager som arbeidstaker selv kan velge når de skal ta ut. Dette gjelder også deltidsansatte, men her regnes dagene du ikke arbeider til vanlig som feriedager. Som deltidsansatt over 60 år har du derfor rett til ekstra feriedager tilsvarende antall ukedager du arbeider til vanlig.

Feriedager til overs som du får overføre fra forrige år mister du ikke om du går ned til redusert stilling. 

Det er arbeidstager som bestemmer når ekstraferie fra den ekstra ferieuken for de over 60 år skal tas ut, men du må passe på å varsle arbeidsgiver i god tid.

Feriedager fra den ekstra ferieuken for de over 60 år kan derfor også tas ut på dager hvor du ikke har undervisning/arbeidsplikt, f.eks hvis du ønsker å ha ferie i en sammenhengende uke. I så fall skal du ikke trekkes i lønn for disse dagene.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler